Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

20

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5092

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΩΣ ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

Σοκ: Πτώση
θανάτου 53χρονης

400.000 € ο τζίρος
από το... αλισβερίσι
ΣΕ ∆ΥΣΒΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Η... ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΤΟ «ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΜΑΧΗΣ»

«Αγωνιστές
της διπλανής
πόρτας»
ΣΕΛ. 7

«ΚΥΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ»

∆ηµοτική
κίνηση από τον
Σπύρο Πολίτη

Στα «χαρακώµατα»
ιδιοκτήτες

και ενοικιαστές

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πάτρα:
Αιτήσεις
και
στον ∆ήµο

ΣΕΛ. 9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Τα «αγκάθια»
µε τους
Θεσµούς
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟ ΣΕΦ

Τους γλύκανε
αλά... γαλλικά!
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 10-11

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
ΣΕΛ. 23-28

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ερωτηµατικά
από παραίτηση
Οφρυδόπουλου
ΜΕ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ»
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΝ ΚΑΡΑΠΙΤΣΟ

Απόλλωνας: Νέο αίτηµα αναβολής

ΣΕΛ. 3