Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Τα δώρα της γης στα χέρια σας. Δημητριακά, φρέσκο μέλι, ξηροί καρποί
και σουσάμι σε απίθανες μπάρες δημητριακών και αυθεντικό παστέλι!
ALPHA BAKERY // ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 & ΔΑΓΚΛΗ ΓΩΝΙΑ // ΤΗΛ. 2510 21 1903 (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ)

Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

ÆĹƸ

19.03.2019
Îôï÷ 22ï
°ò. ¼àììïù 5181
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

Στρατιωτική γέφυρα ζητά η Tσανάκα
Με την γραφειοκρατία να έχει παγώσει τα πάντα, η δήμαρχος
με το παράδειγμα των Χανίων, ζητά τοποθέτηση στρατιωτικής
γέφυρας τύπου bailey στο παλιό νοσοκομείο
Σελ. 5

Γ

ραπτή
απάντηση
απέστειλε στο ερώτημα της «ΝΕ» για το
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ο πρόεδρος της
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως σημειώσαμε στο χθεσινό μας φύλλο, η ερώτηση δεν
υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου
στη Ξάνθη για να απαντηθεί
και οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη δεσμεύτηκαν ότι
θα αποστείλουν γραπτά την
απάντηση του προέδρου της
ΝΔ, όπως και έγινε τελικά.
Η ερώτηση
Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να
μας πείτε τι θα κάνετε ως επόμενη κυβέρνηση, σχετικά με το
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
που θα λειτουργήσει από την
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά
με 9 πανεπιστημιακά τμήματα
και στην Καβάλα στο πλαίσιο
της συνέργειας του Διεθνούς
Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ
ΑΜΘ και Κεντρικής Μακεδονίας. Για ποιο λόγο, ενώ η επιστημονική κοινότητα της Καβάλας
τάσσεται καθαρά υπέρ της
ίδρυσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με πλειάδα
επιχειρημάτων, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων την αναπτυξιακή προοπτική που διανοίγει στον τόπο, αλλά και την
απροθυμία συνεργασίας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης για μια παρόμοια συνέργεια με το ΤΕΙ-ΑΜΘ, εσείς
επιμένετε ακόμη στο μοντέλο
των Τεχνολογικών Πανεπιστημίων; Σας επισημαίνω ακόμη
ότι καταγράφηκε στον Τοπικό
Τύπο η θέση της Πρυτανείας
του ΤΕΙ-ΑΜΘ ότι δεν συνιστά
αναβάθμιση σήμερα η ίδρυση
ενός Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Είναι στις προθέσεις σας
κύριε πρόεδρε να καταργήσετε
το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος;

H απάντηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη
«Επιστρέψτε μου πριν απα-

«Είμαστε ξεκάθαρα εναντίον της εν λόγω
συγχώνευσης - Αν προλάβουμε τη δημιουργία
τετελεσμένων, θα την αναστρέψουμε»
Απάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη στο ερώτημα της «ΝΕ» για το Διεθνές Πανεπιστήμιο
ντήσω ευθέως στο ερώτημά
σας ένα ευρύτερο σχόλιο.
Όπως είναι γνωστό η ΝΔ έχει
ταχθεί απέναντι στον τρόπο
με τον οποίο το Υπουργείο
Παιδείας έχει επιλέξει να
αναδιατάξει τον ακαδημαϊκό
χάρτη της χώρας. Δεν έγινε
αυτό τυχαία. Θεωρούμε ότι
πρόκειται για μια διαδικασία
που γίνεται πρόχειρα, περιπτωσιολογικά και με στόχευση καθαρά μικροπολιτική.
Και θα σας εξηγήσω γιατί το
λέμε αυτό.
Η διαδικασία που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συγχωνεύσεις των Ανώτατων Ιδρυμάτων:
• δεν ακολουθεί προκαθορισμένα ακαδημαϊκά κριτήρια,
• δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες εκθέσεις σκοπιμότητας
και βιωσιμότητας,
• δεν λαμβάνει υπ΄όψιν τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης της καθ’ ύλην αρμόδιας
ανεξάρτητης αρχής, (ΑΔΙΠ)
• δεν μεριμνά για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων
• και, κυρίως, δεν στοχεύει
στην αναβάθμιση του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Η δική μας άποψη είναι ότι
ο τεχνολογικός τομέας της
ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. Στο
πλαίσιο, όμως, ενός συγκεκριμένου σχεδίου με στόχο

την ανάδειξή των τεχνολογικών τριτοβάθμιων σχολών

σε κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό

κατεξοχήν ισχύει και για την
περίπτωση που με ρωτάτε.
Η εξαγγελθείσα συγχώνευση
των Ανώτατων Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων της βορείου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι εντελώς εσφαλμένη καθώς είναι εξόφθαλμη
η διαφορετική φύση και λειτουργία των δύο δομών. Το
Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι
το μοναδικό ανώτατο ίδρυμα
στο οποίο όλα τα προγράμματα σπουδών διδάσκονται
αποκλειστικά στα αγγλικά,
προσφέρει μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
και αποτελεί μοναδικό κόμβο
προσέλκυσης ξένων φοιτητών. Με απλά λόγια ο ρόλος
του Διεθνούς Πανεπιστημίου
δεν έχει καμία σχέση με τα
Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Βορείου Ελλάδος
που υπηρετούν τον καίριας

σημασίας τεχνολογικό τομέα
της ανώτατης εκπαίδευσης,
σε κοινό βηματισμό με την
αγορά εργασίας, τομέα τον
οποίο εμείς στοχεύουμε να
αναμορφώσουμε και να ενισχύσουμε.
Γι αυτόν ακριβώς το λόγο,
είμαστε ξεκάθαρα εναντίον
της εν λόγω συγχώνευσης,
καθώς θα επιφέρει την αλλοίωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα που πρέπει να έχουν
τα Ανώτατα Τεχνολογικά
Ιδρύματα, αλλά και την υποβάθμιση του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
Όπως τέλος έχουμε επανειλημμένα πει, στις περιπτώσεις που οι πρόχειρες και καταστροφικές διαδικασίες της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχουν προλάβει να δημιουργήσουν τετελεσμένα, θα τις
αναστρέψουμε».

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ