Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 15pmig-Nu άλαος Καραβά ος 1951-1974 Ίδιοτημα-Εδόφια Σα pilZr
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Izp6οδος Β' (1974)"
Ap. 9όλλον 680-t1.835 0,50€
Επιτέλους
Δύο έργα ασφαλτόστρωσης!
στους Δήμους Δοξάτου
κρΙΤική στη
δημοτική αρχή Μαμσάκου
για τη μη αξιοποίηση του
προγράμματος «ΦιλόΔημος»
η 2η Γιορτή Γκάιντας
από τα παλιά
Το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο για Τον Πόντο από τον «nuppXIO»
Άκρως ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις
των επιστημόνων που συμμετείχαν
Πανελλήνιος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ρομποτικής
Στα πέντε πρώτα καλύτερα σχολεία
| Της Ελλάδας Το Δημοτικό Της Μικρόπολης
στο συνέδριο για τον Πόντο στη Δράμα
ο υική εγκατάσταση και ητύχη των πολ mor κών αγαθών
συνέπειες μιας Υενοκτονία9.
Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Ρομποτικής
Ο συν
-Επιστ
ήμονες ασηΥητές του Συνεδρίου μιλάνε στον «
Π.Τ.»
Κατέκτησε και βραβείο «Animation»
-Η προπονήτρια και Προϊσταμένη του Δ.Σ. Μικρόπολης μιλάει στον «ΠΤ
της Σουυνας θεοδωρίδου
Μαρτίου, γι' ακόμη μια χρονιά
Μικρόπολης Στο πλdaa Της
a44 ετοχής του στον navek
σμό Ρομποτικής, τοαχολείο
της Μικρόπολης κατατάχ0pe
ματικού Κέντρου της lepάς Μητροπ6Apquac,πραγματοποιήθη ε το
μεσημ4 της Κυρα ής 17 Μαρίου, το 2ο Συνέδριο γιατον Πόντο, που διαρΥαναΝΕταιαπό
κικά του 1ου ΣΝΕδρου. Το βαίο από aλοτα παρουσίασε στην apM του 2ου
ΣΛΕδρου oapq1Oς Ιστορικός κ. Νικόλαος
Θ. ΓΕωργιάδης.
Ρομποτικής. [email protected] στις 16
Δημοτικό Σ olelo Μικρόπολης
τον Πόντο ήταν: «Ροσφυνική εγκατάσταση
Μώντας στον«ΝΤ.»
ν το μοναδικό σ Ολείο που
ρη την nepupépea Ανατολικής
Μακοδοας και θράκης.
Ενδιαφέρον από το KON της πόλης και δυσταχώς η μεγάλη d6ουσα του Πναματικού
Κέντρου της Ιεράς Μητροόλεως Δράμας δεν
νέμισε Εντιποσ κό μάλιστα ήταν ότι, σπάιο
γιατέτοες Τεραττώσεις, δεν um ρχεούτε και
η παρουσία επομον (δήμαρχο, Tepupepe
anoi καδιημοτικοϊσ 44ουλο, βουλευτές κα
άλλες πολιτικές και ΠΟΛΕαές αρχές του
Δημήτρης Τσακαλί& ς, σημείωσε αρχικά
ότι ο Σύλλογος έχει
στοχαιμένες εκδηλύσεις για τα 100x00
na από την revoκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού,
του Δημοτιού Σχολείου Ala ρόπολης παρουσίασε ααρ μπότyeUTpunao το onolo ΚΝάτα στονπλανήτη Αρη και προσπαθερμά ουΥΧαρητρα agouv στους μαθητές pou Μαρία
Αβραάμ Ιορδάνη ΑΒανοιάδη κα ko Αβραάμ για το ήΒος
θείνα εντοπίσει vepo. To projectnou παρου ασε στονφειό
που υτέδοξα, αλλά και για την προσπάθεια που κατέβαλαν,
Arrikera μετην προσελαση του κακού, ι&
μως ότ,δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από
Ou μαθητές, apo0 ατέ τησα/ Την 1η θέση στα προφιμαΟδιαγων αμός δορού ηκε για 5η ου Ενή χρονο απότον
εισηγήσεις των επιστημόνον, βασαΙΑΕς σε
Eno ημοκάστοχείακασηαρα αυτό a
και καταγράφεται Αλλωστε, όσοι παρφρέθη
καν στο 1ο ΣΝΕδαο και ε αν δηλύσει συμούν να παραβρεθούν σε μα αδήλωση με
Χρούς και τραγούδια, παρά σε εκδηλώσεις
που θα Ομιζουντα 100 χρόνια Της Γενοκτοκής, στην Ξαθη στις 16 4efpouqdou, έλαβον στη συégua
κ. Προκόπη Παυλόηαλου.
Ο διαγιονυσμός, ο m1ος προσευει πλήθος μαθητών από
κπαιδευτική κανόμέρος και στο
μενάλο τελικό στην Αθήνα
ολόκληρη την Βλάδα, anoTEAi μα την
Tr τατης χώρας ένα αν τασικότα &L
Hnponon τρα της ομάδας, και Ποοοταένη του σχολείου
κα Χριστίνα Παπαδοπούλου Enea μανε μετα άλλι Nm:
Ασθάνομα υερήφανη για την οδέπανη προαπ6ea που
κατέβαλον α μα τές του σ Ολείου μας, αλλά κα για την
ας των Πονίων .
es su
κατά την προετοιμασία τους για το διαγωνισμό, οι δάσκαλοι και οι μαθητές σχημαυοντος ομάδες, έμαθαν να
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
ότι η αγάπη γ' αυτό που κάνουμε εοι η κινητήριος δύναη
ρευητική μάθηση τη δημιυργκή μπλοκή των εκπαιδευπου quméατους μοητές μαςνα προχορήσουνίπροστά.yeμάτοι ενθουαααμό και αυτο ΕΠΟιθηση, avo τος στην συ dμενων στην ανακάλυ4η Της λύσης, κάνοντας χρηση της
σύγχρονης τεχνολογίας.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ , ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
απότο πλήθοςτυν
τών mou eoea
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (ουσθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ASIMAKIS
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
εμπορίας ειδών κομμωτικής
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο. Τ. Αρμεν
2 καταστήματα στη Δράμα
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
e Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
Τηλ.25210 36926 & 25210 22104
Tn 25210 22423, Fax: 25210 22413
armengcoicloud.com

Τελευταία νέα από την εφημερίδα