Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

19

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5091

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

14 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ., ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 125 ΚΙΛΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΣΑΝ «ΠΙΑΤΣΕΣ» ΣΕ ΑΧΑΪΑ, ΗΛΕΙΑ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ

Να µην χαθεί
κι άλλη
ευκαιρία

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 8

Κύκλωµα διακινητών
ναρκωτικών ουσιών

«ΝΕΚΡΩΣΕ» Η ΠΑΤΡΑ AΠΟ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Μαζικό µήνυµα
Στην οµάδα
της «Γ» ο Αρης
Σπηλιωτόπουλος
ΣΕΛ. 2

για γενικό ξεσηκωµό

ΠΑΡΚΑ ΣΕ ΒΟΡΕΙΑ
ΕΙΣΟ∆Ο-ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ

Τα σχέδια της
επόµενης µέρας
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ. 17-24

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Ν.Ε.Π.:
Θαυµασµός
για τα «χρυσά
κορίτσια»

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ «ΟΧΙ» ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ
Η ΜΕΛΕΤΗ

Χώρος
περιπάτου
το κάµπινγκ
της Αγυιάς
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 2