Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
THTH 19 MAPTIOY 2019
wwwolympiobimn-gr
| ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΕ 7.000
Εδώ είναι
Βαλκάνια
Ο Γεν. Γραμματέας
Του Υπ. Μεταφορών
GANOE ΒΟΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
admcmoonbotavote,, μεταβιβάσεις
own trupa contro Roomde και 20 φόρου
Ο θλιμμένος
Σαπ4ιβρης
ANAAPOMI
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑ ΕΩΝ:
| Ποιοι θα πάρουν έως 16.500 ευρώ !
Πρόγραμμα χαλαΟκής
προστασίας με
εναέρια μέσα
'ΕΩΣ ΤΟ ΠΑΧΑ
ΗΑΝΟΟΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ
ΑΥΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΔΙΜΟ ΔΙΟΥΟΝ
Ασκηση
ηυροσβεστικής
ATOKOPOY
ύψους
868.000,00 ευρώ
AMABAOMEHTHE
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δενδροφύτευση στο Σείχ Σου Θεσσαλονίκης
ΣΥΛΛΥΙΙΗΤΗΡΙΑ
KONETANTINIAHX
ΤΕΡ ΠΟ Σ
Πότε θα
καταβλη ούν
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΕΡΑΣ
συντάξεις
Απριλίου
T.2351039303 & 34886
konstadinidislive.com
T: 23520 33110www.torpos gr