Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
διοκτησία l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο. E. . Έτος 620-Ap. φύλλου 17.476 . Τιμή 0,60 € . Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 3379 1 . Fax: 265 10 30.350 http://www proinoslogosgr . email [email protected] oslogosgr
Εκλογές Yap και ό4ιμο το ενδιαφέρον Του ΣΥΡΙΖΑ για Δημ. Υπηρεσίες
ΤΩΡΑ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΊΨΕΕ!
ΕΥΕΛΛΕ πρ ηνΣΔΟΕ κα Τελωνε olwaWV of 1 Τηςβουλευ ης
XpMov ας κο εγραψε οβαρα ροβληματα ευπ δομες αι ελεχώ η
χρονοβρακα δα αν ρή η δλοιί τους στο Κ ματ λόγο
Στα αζήτητα πολλά ακίνητα
:muδενεγουν ΤΙΤλους ιδιοκτησιας!
εν για ηλα η ας
εμφ σερ κήρυξε ς Uppr
.ΣΤην τελική ευθεία προς
φόβος για επιπλέον φόρους, αν και δεν αποφέρουν τίποτε
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
καλεί η διαδικασία δήλωσης ακπρώτη παράιαοη για την περοχή
: μας να λήγει σης 24 Απριλίου.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σταδιακά βέβαια όλο και περιοorhien μετά από 50μηνες Ko Αρνηα ΣΥΡΙΖΑ, o acu Kono- : μη η συμμετοχη χαρακτηρί ΕΤα υποαλλά και ως avmmoN- Aw ο" διαπιστώσεις ήαν μια : το πολύ και κάποιο κτήμα παρακείφ κατά το δυνατόν του πολιΤΙ
βουλευτικός εκπρόουπός TO-βουλευτής Χρήσης Μαντάς
ΣΤς 24 Απριλίου λήγε,"opoinaar 1100 ées δο@ar1α Τη δηλωση
ναπαλώσουν
λογική τους πρά)--11η σεΑ.
, μενο, apre ντας στην ΤίχητοςυΗΤαράτασημισθώσεών OT000 ει στους ιδιοκτητες
λες ΕΚΛάσεις, που βέβαια αρκετές -χρόνος και χρήμα, που δικά Την
ou. : Για να δοθει Το επίδομα ενοικιου : πόαυτές μετά απο χρόνια Εγκατά
περίδο που ανύουμε για πολλώ
οτερες πρ acT KE
λονης, έχουν δασωθεί.
Την ίδια μοίρα ου ήθος έχουν κ
νοσεκσε υ νατα σμους προδο-I πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ!
παί ατα κουν γιατα omo .
πολίτες δεν έχουν τίτλους KupomΑύριο στον «Π.Λ.»
Πετρος Μπουγιας απαντα
σης Πιο συχνες ερωτησεις
ιδιοκτητών για το Κτηματολογ
Eal 4 |
Kala» ατήματα που πρέπει να : δόντια παλεύε η ΚυΔίκτυο 4 σταθμών τροχόσπιτών
της, μία&
ίνει ο Δήμος Πογωνιου! Immmsanpromo ion Αμεκτρο oro- - ης : Επιτροπη της κενα
όσο οδΕύουμε προς
Επιτροπή της Κενάν Μεσσαρέ!
Στην aawvomra n
της μοναδικης κυρα Κουλας
Συγκίνηση Χαι αναμνήσεις στην χη εία
ής Τζαλμακλή-Χατζηγιάννη
μους, δύο ελληνικούς και δύο alγυνίου. Βασικός Του στόχος εναι
σης, δηλαδή μία κατηγορία TOup
δομών για κατασκηνυτές και rouνούμενα οχήματα (ροχόσπτο) το
x®ες Τον Αγιο MKOA00 Koré. : Επιπτώσεων
στών που όσο πάει και μεγαλώνει,
94 miv) opησε Την ΤΕΑΕυαΐατης : δακΤύλιο της πόλης, που υποmon, Kopm οντος θλίψη σε o- : βλή ηΚΕ ΕΚ μερουζ της σε μία
σους ε αντην η -11ησελ : Προστάθεια να ξεκολλήσ ro
Επιροπή χαρακτηρίζει παράνομη
και άκυρη Τη ΜΠΕ και θέτε μία σΕρά από ερωτήματα στον θυμα
κονομικά οφέλη για την ευρύτερη :
H&q Tlponaση για ολοκληρωμένο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «Π.Λ.»
Με χθεσινή ανακοίνωσή της η
νος έλεγε Το
μακρι
11nad
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΣΕ, ΤΗΝ ΑΣΤΟΧΊΑ Ο ΠΑΣ!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τογιοφύρι της Πλάκας και 1
η «γεφυρα» της πλάκας!
: | .:εοποννακυριάρό.
||| Eurovisi ie vo,
ημογραφικό και
Μετανάστευση..
> Του ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
ομότ. καθηγητή Γευπονικού Παν/μίου Αθηνών
Του,ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλπιζα ότι η συ ήτηση επί του π
.Ηγέφυρα της ηάκας χτίστηΚΕ Το 1866 από
τον πρωτομάστορα Κωνστανπνο Μπέκα εκ Πρα.
μάντων Ιωαννίνων που τα πάντα (Εμέλια, συγκλίνοντα Τόξα, θολίτη-κλειδί) υπελόγιξε με Το μάτι
εφάμιλλο, κατά Τνας ΕΧΕνου Τυν Φειδία και kiνου. Το €κλειδί» ήταν μία καλολαξευμένη πετρα που €κλείδωνΕ» Τα
δύο τόξα ακριβίς στην κορυφή της καμάρας (τόξου) και Εξασφάλζε αυτήν και Το γεφύρι. Το μονότοξο αυτό κομΨΟΤέχνημα μετομε
ναλύτερο άνοιγμα στην Ευρώπη, δυστυχώς μετά από -4ησεΑ.
για Τους Ηπειρώτες
ηταν ένα δοκάρι Του ΠάνΤΈλης στο 11'. Από Τις 9 Φεβρουαρίου
έχει να δει wir1 η ομάδα."
της Δακομματικης ΕΤΤροπής Της Βουλης για ΤΟ
Δημογραφικό θα αποτελούσε μια σοβαρή αφορμή
. Στη Γ Εθνική άδικο, με appiopm0UjANOKOA, ηττήθηκαν Τα
! :| Yimi, δυστυχώς,τα πράγματα είνα Τολώ
Σερβιανά στη ΝαύπακΤο. ΣΤΟ Ερασιτεχνικό η Ανατολή σάρωσε με
5-ΟΤους Μικρασιάτες.
Λεπτομέρειες για το ματς του ΠΑΣ 20ου Τ.τλήρη αποτελέσματα
για να ε5αντλούντα απλά σε κομματικές ανιπαραθέσεις. Οι αρι6μοί καταδεικνύουν τη ραγδαία συρρίκνωση του ελληνικού πλη0uσμού, λόγω της κατάΡρευσης TUN ΥΕννήσειον και Της φυγής Τυν
νέον μας στο Ε υπερκά Το πρόβλημα δεν Είναι μόνο
των Τοπικών ΠρωταΑλημάτων
τις σελίδες 7 xecu 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα