Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Ημέρα
Ποίησης στα
Γρεβενά
λατρείας των
βιβλίων
Για την
εορτη της
25ης Μαρτίου
Ελίδα 28,
zenBo 15
area 22,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
onenmww 22. rpeedl Τηλ. 246 2 087772
Fa. 2462087 773
[email protected] tenet.gr
Έλληνας ο κορυφαίος Πιλότος στο ΝΑΤΟ
του Tactical Leadership Programme mLP),0uw aspanoon βάση«Los uanos». στο ΑΑunoeete tnc
αεροσκάφη F, 16 BLK 52 + με odhowo intaievootex10 nooounnd.
ΕΟΚΕίωση κα tn συνεργασία onou tou noouniKa), συμφωνα μ
to nodtuna και DC
ponopiec tric lonovioc με αεροσκάφη EF-18, tic foMiC με αεροσκάφη Rafale, του
Βελγίου με f. 16Mw.tretatiaC με EF2000 Eurofighter, mcreua ίαςμε αεροσκάφη
TORNADO και των ΗΠΑ με aepooden F-15 Stie Eagle.
nou συμμετείχαν σε autriv.
PEBENON
Μελωδίες an ορός στα pep ενά.
λεπτομέρεια από φωτογραφία του Αντώνη Σαολιανα nonou.
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον unonovoui σας.
Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έντυηο n0ουκό ηόγο στο email αναγνωστών μος.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
Macuuipos . Χειρουργ0s Γυναικολόγο
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 rpepevó
Τηλ.: 24625 02144
Enniyovro: 6944 286795
BAHPKA
EeNIKHE ANTH
2028964-206 20 2
: 6977 019452-6932 235231
Tnn. 2462080550