Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Νίκη αλλιώς μπλέξαμε για τα καλά
Σάββατο 16-Κυριακή 17
Μαρτίου 2019
Ap. Φύλλου 6303
Τμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: info@neoagonesgr 1 www.neoiagones.gr
ΔΙΚΑΙΟΛΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ AA ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
Στο 17,3% n aveppa
. Για όλα φταίνε
Στο 18,7% διαμορφούθηΚΕ το noaoστο της ανεργιας στη xi ρα το δ,
2,5 μονάδες από
τριμήνου 2017, αλλά οριακά auSnμενο σε σχέση με το YtpInvo
2018 (18,3%).
το 21,2% του δ,
οι στόχοι
ΣΕΛ 5
Στ. Καλογιάννης: Οι οδικοί
άξονες το κυβονητικό
Βατερλά» της κυβέρνησης
Κυβερνητικό «Βατερλυ» mg Kdepνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-npo80μυν
χαρακτηριζει mv nopela tuv νέον
Υηουργος
Σαρος Καλογιάννης σε
Τον Μάρτιο 2015, ακριβώς πρν
and τέσσερα χρόνα. YnoupYOg
κ. Καλογ vvng: «Πρόλεση μας
ΕΝαι να μελετησουμε τις συμβάσεις
pnong ya va
σουμε»
ΣΕΛ. 8
Οι πρώτοι 25 u otripoi
pepela Hnelpou napoua aae 0 elΚΕΦαλής και unounq ιος Περιφερε .
apxng, Γιώργος Πρέντζας
Kata triv napoualdan ο κ. Πρέντζας
τόνισε!
biu ae σους ασκοον κρτικη για εις γενικότερες επιδόσεις tng Περ pepeling Αρχης στους ρυ μος αναπτυ ng
ΣΕΛ 3
ΠΡΟΣΤΙΜΑΔΕΚΑΔΟΝΚΑΙΑΔΟΝ
ρωσης», των Ψηφοδελτιων nou
στηριζει το ΚΚΕ σε όλη tnv Ελλάδα.
ειναι δοκ.μασμένοι αγωνιστές του
Πλημμελείς Ελεγχοι
στα 1. ΚΤΕΟ
τών, επιστημόνων των γυναικών
ΣΕΛ. 5
Πρόστιμα δεκάδων χιλd&υν ειρώ σε
στα have a bel eni αλει μωα στο
2018 n αρμοδα Unn
ρειας Hnelpou. Ο
10 μεγαλο «δωρο»
prv and 10 nephou xpowa μηηκαν
στη zun μας τα lurid ΚΤΕΟ αλλάζοVtog to xapm ν ελέγχων στα κυκλοΦοροοντα οχήματα. Ο κορεσμένος
25.000 anede as ava8eon oe eva
τοπικ μέσο ενημepuong, για την
napayuryn διαφημιστικο ητο για
την τουριστικη Προδολη της HElpou
2 μηνες πρι λες και
τ σκανδαλάρα αυτών των εκλοΠροεκλογικός υγώνας
με λεφτά της Περιφέρειας
ν τις εκλογές, το
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ Ο Γ. ΖΑΨΑΣ