Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 -ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27254
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
« 1 1 0 1 οτητα
Κοινοί στόχοι Ελλάδας-ΚύΠρου
σε μεταφορές και υποοομες με
μνημονιο συνεονασιας
φιλοξενίας»
Γερμανοί
τουριστες στην
ώστε τον χρόνο σας και κοιτάξτ
πλαισιου, μπορει να αξιοποιησ
την τεχνογνωσία η μία χώρα της
στας θέλει πλέον το κάτι πα!απάνω
δώ για σένα» λέει η Μαρία Κωνσταντινί
δου, υρυχίχή και κοινωνική σύμβουλος και
κές εταιρείες. Αυτή η συνεργασί
α στα θέματα των υπουργείων
παρακολουθούμε και τ
στους επαγγελματιες του τουρισμο
. Κωνσταντινίδου, με χα
στ"οι
Επανασχεδιασμό
τετοια στενη συνεργασια χαι οι
«Εχουμε πολύ μεγάλα έργα υ
ποοομων για τις μεταφορές μπροστα μας και μεγάλα διαχυβεύμα
τον ΠΔη ωρισμο
χρειαζεται η ΕΚΤ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπ
) πρέπει να επαν
σίας που θα εξειδικεύσουν τα θέματα της
συνεQγασίας, τα οποία θα OQ1στικοποιηθούν κατά την επίσκεψη του κ. Σπιρτζη
πολιτικά πλεονεκτήματα που έχουμε. Α
ρα, υπάρχει ανάγκη να τρέξουμε για τα
θέματα των μεταφορών, αλλά και σε θε
εξέτασε
η συνε!γασία Ελλάδας και Κύ
πρου σε σημαντικά θέματα όπως οι υπο00μες, οι αερομεταφορές, οι αστικες συ
γκοινωνίες, τα μέσα σταθε!ής τροχιάς,
αλλά και η οδική ασφάλεια δρομολόγησαν οι υπονογοί Υποδομών και Μεταφο
ούν Ελλάδας και Κύπρου, XQήστος Σπίρ
ασιλική Αναστασιάδου, που
υπρο, σύντ
ύ πλαισίου και λειτουργ
Όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών
η συν εργασία των δύο πλευρών όλα αυτά
τα χρόνια είναι άριστη, αλλά αυτό που
ξη που παρέχει επί σειρά ετών, δήλωσε ο
επικεφαλής της φιλανδικής κεντρικής
τράπεζας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ,
σικά οικονομικά
δεδομένα είναι πιθανόν να έχουν αλλάξει
οντας την ικα
νότητα της ΕΚΤ να επηρεάζει τις τιμές
και σε υποδομές» υπογράμμισε ο κ. Σπίρ
τζης και πρόσθεσε: «Πολύ σύντομα θα ε
πισκεφτώ την Κύπρο, μετά από την πρό
σκληση της Βασιλικής, για να είναι συγκε
χριμένες και στελεχωμένες οι ομάδες ερ
γασίας που προβλέπονται και στο μνημα
νιο συνεργασιας για θεματα αερομεταφο
ρών, για θέματα αστικών συ
γκοινωνιών και μέσων σταθε
συναντήθηκαν το μεσημερ της ια α
Ειναι προφανές ότι διευκολύνει πάρα
πολύ τη συνεργασία το ότι είμαστε ένα έ
μετά την κρίση, πέριορίζ
σκευής στην Αθήνα. Οι δύο ντουΟγοί ντέγ!αψαν μνημόνιο συνέργασίας και α.
θνος με κοινή γλώσσα, άρα σε θέματα
ποφασισαν να συστησουν ομαοες ε
Με τον πληθωρισμό να
Επιτάχυνση του real estate στην ΕΑάδα
Η ιδιωτικη
ασφαΛΙση στηριζει
την αΥροτικη
αναπτυ η
χρονο με το χρονο
ι στεγαστικές
σαν εκ νέου να ανεβαίνουν στην Ελλάδα
μετα απο οκτω χρονια υφεσης κατα την
ΟΗΕ: Μεταβολές Πέραν των
Πρ06ΛΕΨεων στο Αιμα
θηση του ότι πολύ σύντ
μα η ιδιωτικη ασφαλιση θα αποτε ει
κη είχαν υποχωρήσει κατά μέσο oQ0κατά
42%, γράφει η γερμανική Stuttgart
κλίμα της Γης αλλάζει με Qv6μό που νπεQβαίνει τις πεQ1σσότερες επιστημονικές προβλένεις. Από τις μεταβολές των καιρικών συνθηκών, που απειλούν την παραγω
σας, αλλά και τον κίνδυνο καταστροφι
κών πλημμυ!ών, οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος είναι παγκόσμιες και έχουν
ρασε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευ
πίπεδα της θάλασ
γερμανική εφημερίδα τονίζει ότι
ων σύ
της Συνετα1Q1στικής Ασφαλιστικής, ΔημήτQης Ζορμπάς, επισημαίνοντας ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ήδη αQxσει να την αναζητούν, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της μη επαΟΧούςόπως υποστηρίζει-κάλυψής τους από τ
EATA.
ος και γενικός διευθυν
πεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοι
χιών στην Αθήνα αυξήθηκαν πέρυσι κατά
μέσο όρο 4,2%. Τα ενοίκια αυξάνονται α
κόμη πιο γρήγορα από τις τιμές αγοράς α
ανήτων-μόνο στην Αθήνα πέρυσι αυξή
θηκαν κατά μέσο όρο 17%, σύμφωνα με
Ωστόσο, όπως τονίζεται σε έκθεση του ΟΗΕ, ένας υγιής πλανήτης είναι σημαντικός
για την υγεία και την ευημερία όλων των ανθρώπων. Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την
Κλιματική Αλλαγή σήμερα χαθίστατα επιταχτική η ανάγκη για μελέτη των αριθμών και
λήψη άμεσων και δραστιχών μέτρων ώστε να αναστραφεί η χαταστροφική μεταβο
κλίματος που θα οδηγήσει την καταστροφή του πλανήτη Γη
Το ανθρώπινο αποτύπωμα στα αέQ1α του θε01οκηπίου
Επειτα από περισσότερο από ενάμιση αιώνα εκβιομηχάνισης, απογυω
ν 12 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα