Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Πρεμιέρα και
Θέμης Λιάκος για Ρωμαίο και Ιουλιέτα:
στην Κοζάνη
«Δεν μας ενδιαφέρει το εισπρακτικό αποτέλεσμα,
της νέας
γι αυτό επιχορηγούμαστε» - «0ι άνθρωποι της
ταινίας του
σελ ~ 13
πόλης έχουν μια διαφορετική δυναμική»
Νίκου Κουρού
«Μια νύχτα
Κώστας Πουτακίδης: «Η μελέτη της
στην κόλαση»

σελ ~ 24

Επτά μήνες
φυλακή με
αναστολή
για το νεαρό
που επιτέθηκε
την Κυριακή
σε οδηγό του
ΚΤΕΛ Κοζάνης

σελ ~ 13

Ε. Σημανδράκος
Κοζάνη Μπροστά:
Βιώσιμες αστικές
συγκοινωνίες στο
Δήμο Κοζάνης

Περιφέρειας για το εξασθενές χρώμιο έπρεπε
να κοινοποιηθείπρώτα στην περιφέρεια,
να ενημερώσει η περιφέρεια τον κόσμο
και μετά να πάει στα δικαστήρια»
σελ ~ 3

τιμή 0,50 €

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

Έκθεση παραδοσιακού
παιχνιδιού στο Εκθεσιακό Κέντρο
Κοζάνης - Αντίγραφα πρωτότυπων
παιχνιδιών της αρχαιότητας
για μικρούς και μεγάλους
σελ ~ 12

σελ ~ 6

6951

Αρ. φύλλου

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης