Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυκόλαος [email protected]άνος 1951-1974 Ίδιοτήρο
-Ε δότροα Σταρίδου L Στυλιαν
ή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
llpoosy
Παρίοδος Β' (1974)"
Ap. φύλλου 6880-11.834 0,50€
Σε οργάνωση Της Mép4νας Ποπίων κυριών
Σήμερα η παρουσίαση
του βιβλίου του Πασχάλη
Λαμπαρδή «Ξαναγράφω
Το 2ο ΕΠΑΛ
Δράμας "Ζωντάνεψε
την ποίηση» με
Στην Προεθνική ομάδα
Νέων κολύμβησης
Δύο Δραμινές
Καλούδης Γιώργος
Τηνζωήμου από την cpell
ποικίλες δράσεις
A. Ραγιας: «Είναι η πρώτη φορά που | Συνέντευξη Τύπου Χατζηγιάννη για Την καθαριότητα
η πολιτεία αναγνωρίζε!τα φαρμακεία
Η εικόνα του Δήμου
στην καθαριότητα
δεν είναι η καλύτερη!
σαν κέντρα παροχής Π.Φ.Υ.»
Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Δράμας κ.
A. Ράγιας μιλάει στον «Π.Τ.»
Εκκληση στους δημότες για καθαρές παιδικές χαρές με αφορμή άρθρο Του «Π.Τ.»
-Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη για τα ογκώδη αντικείμενα
Χατζηγιάννης: «θα πρέπε να έχουμε πίσω από κάθε πολίτη και έναν οδοκαθαρ
καιτη δυνατότητα &BbpyeaCG erτοχιακού
Ουσιαστικά, για πρώτη φορ
θεομοθεφαρμακείων της χώρας ως κέν.
ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τύπου για ζητήματα Που αφορούν
την ΚΟ αράππα, Παραχώρησε χθες το μεσημέρι
ο εντεταΝυένος συβουλος Καθαριότητας του
αςΦρονίδας Υγείας non, με σαφή και
δικών Χρών, την Περισυλλογή των ονωδών αντικα.
μέναν, την έλλε η προσωηκού, τη δημουργία πρ
ονου αμείου, καθώς και το πρόβλημα μετην α υπ
ξία απορρμματοφόρων τις Κυροές στο κέντρο της
Και επίσημα πλέον η αναγνώριση και
δυνατότητα διενέργειας εποχιακού
και αντιτετανικού εμβολιασμού στα
φαρμακεία
τον Πανελλήνιο
Παιδικές χαρές
ώστε να γίνετα οργανομένα με κάποιες στά αρ
διαδικασίες, ομοιόμορφα
oe όλατα φαρμακεία θα ενα πλεον μια
ταυή του με το πρόβλημα των οκουπιδών
στις παιδικές χαρές Το θεμα ne napoxa
σε, προχές ο«Νρωηός Tunog», με αφορή
τασκουίδιαΠου β άθουν σε ποδιές Χαρές
Εφημερίδα μας επκονώνησε μετον πρ6οδρο του φαρμακευτκού Συλλόγου Ν
umpeoia noueamo6x ετοι από τα φ
ΦΩΤΟ Π.T
τελευτα διάστημα δεν έχαμε καλή εικόνα
ωςλήμος Δράμας και ας ανση Koa
ριότητας» και όΠως είΕΌδεν θα φτάσε
Ποτέ ένας Δήμος Δράμας μόνος του, να
ppom0EI τέλαα για την καθαριότητα του
Yopiqe a, erteonove μετα ύ άλλων ο
Πρόκετα για ένα σημανικό βημα
όπως σημείωσε οκ. Place, καθώς είνοι
η πρώτη φορά που η πολ rei αναγνωρί
ga κατά κάπαον τρόπο τα φαρμακεία
σα, κέντρα παροχής Πρωτοβάαυος
φρονίδας Υγείος «Ηδη για τις δυο
κ. Payac
Αυτή η δυνατότητα που δνετα πλέον
στα φαρμακεία, όπως α épepe ο κ. Ρ&
γιας, πρόκετανα &υκολύνε τους πολτες αλλά και να αποσυμφορήσει το
νουμε πάνω στα ΠΕζοδρόμια και δηλα στους
μάτων αποδεκύεταιό
πολλές φρες, θα
πρ6πει να έχουμε ποω οπό κάθε Πολίτη και
έναν οδοκαθαριστή Παράδειγμα τρανταχτό
EN α α παιδτές χορές. θα το πω με μεγάλη ein και παρακαλώόλαπο μητρες, αλλά κ αυτο ou oude υντα
na διά τους όλες α αδ és xopés έχουν ε πλο 1 με κά
δους, npoepe ou να ρίχνουν τα απορρμματα aeh.
σημαίνοντας ότι vp0σαίδες, Παλιά 502,
Onco, eine,του Δήμου 25210 as
peda, ne ό το go
Πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο
ΒΟλιο, στο στραττο του ποσοστό Yt
νετα στα Φο μακ ο αλλά γινόταν
άτυπα μένρι τώρα ea μropei va weron
όπως αορέρα ο νόμος μετά από κάποια
mororto non Το θ
θα εξεταστεί από την πολιτεία σε συνερK E Ολισμός τους μ νες λαδι
Οκτώ ριο και Νο μ ριο, οι πολίτες rYokouv στον γιατρό ώστε να τους συνταγογραοοα το avrtypowo εμβόλιο κα
ranah
mo α μα
μεΑ. Mnopoque ναέρθουμεναταΠάρΟυμε ano το σπίτι σας".
α τα κάδη
Οπως ine μάλιστα, οδον νοείτε να φάει έναΠαιδί éarpouaοάνή να πΕ, έναχμό και να Πετυρ με κάτωτοσακουλακή
τοκοτο. Εωακριβώς από την πόρτα σε όλες τις παιδικές
χιρός, έχει κάδους, προκειμένου να yfve. περισυλλογή τυν
Τα κλαδι
μετά myalvouv μετην συνταγή στο φ
μακεί.
Ενα άλλο μεγάλο προβλημ iva, τα κλαδι nou Πετο
στους κάδους σμολίες μας, ano τα δατρα Που κλαδεύουν
Αναφέροντας ένα Παρόδαγμα, είτε ότι αμιοίτης κλάδε
τις ελιέςτου και έβγαλε κλαδιάναγεμίουν δυο φορτηγά»Da
nooo λόγο να Πάει ο Δήμος ναμαé α τα κλαδιά; Δεν μη0d
φαε μου, ναέχας 50 δΟτρα στον κήπο οου και νατακλα
&deu; καιναβγό Ες δυο φορτΤΥά κλαδιά έξω στο red δρό.
motoro ons
Περισυλλογή απορριμμάτων
Σε άλλο αμείο, ζήτησε από τους Πολίτες να βγάζουν τα
απορρίματα στους κάδους μαή ή μία ώρα nprnepάσε το
απορριμματοφ6po το
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ . ΟΞΥΓΟΝΟ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
OKOrta μας και να épYO
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
της γεΙΤονιάς και του
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
υφαση 65ωσε ο κ. Χατκαι
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ASIMAKIS
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
εμποριας ειοων κομμωτικης
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν
Ειδικός Ορθοδοντικός
Κάσσου 21 και Λαμπρια
Ο Πτολepaiov 10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
Τηλ: 25210 36926 & 25210 22104
www.asimakishairshop.com
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα