Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΣΟ:ΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 16/03/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7066
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ερχεται πριν το ιασχα η ρυ μιση για οφειλές
Μόλις ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή
Βορείου Ελλάδος
θα πληρώσουν όσοι υπόκεινται σε επικουρική ασφάλιση
0σα πρέπει να ξέρετε για ΤΙς
Σε κλιμα εντασης
TO37 Ενέρ της
στηνΚαλαματα
εισφορες στο εισοδημα με «μπλοκακι»
Τι ισχύει ανάλογα με το επαγγελμα, το είδος απασχολ
ησης και τους εργοδότες. Τι θα πληρώσουν όσοι υποκεινται σε επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ για τον
Ιανουάριο και τι από Φεβρουάριο και μετά.
Το νέο τοπίο στις εισφορές
των ασφαλισμένων σε
ΕΟΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ που
αμείβονται με Δελτίο Παρ.
οχής Υπηρεσιών, το γνωστο «μπλοκακι καταγρα
φοντας τα διαφορετικα
ποσοστα ο αντ στοιχουν
Τραμπ : Τελειώνουμε με την Κίνα σε
attica bark
λινες εβ00μαΟες
ΟΝτόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νεου Την Πέμ
ουν Ψην au o ac γιουο εμποριο αναμεσα
κρινίζοντας ότι αναμένει να ληφθούν αποφά«Ο συνομιλίες με την Κν προχωρούν πολύ
καλα», ε ε σε ε μοσιογραφου ειναν ουμε
συνέχισε.
κρινίζοντας ότεις
μένει να λης υναδιευ
καιέχι poDOTTO Παιρνουμεσχετικά γρηγορα
AticaBank T Δευτερα η συνεδρίαση του
ΑΣ για την αντικατάστα.
ση Ρουμελιώτη
κατα περιπτωση
σεις μέσα στις τέσσερις προσεχείς εβδομάδες.
του τας ΤΟ Ποσό σε (από οκτώ Τις
λή υποψηφιοτή. Ομίλου easyGroup €120.000 (από προηγούμενες
eklvnσε η υποβοeasyJet,
χρονιές
ΑΠΟ ΤΟ 2008.
των για το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρημα TIK'ό
και του Stelios
Philanthropic
Foundation.
Σύμφωνα με. Τη
€100.000 τις
προηγουμε
χρονιές)
συγκεκριμένα:
Στέλιος Χαταιωάννου
Πιχειρηματικο:εκινημα
σημαντικος για
Την Ελληνική
Επιχειρημα ΤΙΚΟΤ.
θεσμός
στην Ελλάδα
Συγκεκριμένα
μέχρι καιΤ02019,
Το Βραβείο θα έχει
Μίχαλος: Να σταματήσει ο
αποκλεισμός μεγάλων εταιρ
ιών από τον Αναπτυξιακό
2019» nou διορ- ση, φέτος, ο ετή. Πρώτο νικητή και ητα
γανωνει για
συνεχόμενη χρο- νεανική επιχειρ. σε εννιά ακόμα κά
σιος θεσμός γιατη
€ 10.000 έκαστος
ενισχύει ουσιαστι
την εθνικη
- ενισχύσει
επιχειρήσεις με ΤΟ
via O Sir Στέλιος ηματικότητα επι- νικητές. Συνολικά οικονομία και Τη συνολικό ποσό
Χατζηιωάννου, στρέφει ανανεο- θα βραβευτούν δημιουργία
της μένος, αυξάνον δέκα επιχειρήσεις θέσεων εργασίας
Των €920.000
ιδρυτής