Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 16.03.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6246
Επιχεισηματϊκά δάνεια:
Ποοσδοκίες με το
σταγονόμετρο
Τηλεοπτικό δίκτυο Russia Today, στο Russian Media Group
Αυξημένες έως χαι 15% είναι οι προχράτησεις στα οργανωμένα
ταξίδια των Ρώσων για την Ελλάδα για το 2019 και στο πλαίσιο
των επαφών της υπουογού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά στη
Διεθνή Τουριστική Έχθεση ΜΙΤΤ της Μόσχας, πραγματοποι
ήθηχαν διαπραγματεύσεις και συμφωνίες για να συνεχιστεί η
ισχυρή τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα. Με τη θετική αυτή
δυναμιχή αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο οι αφίξεις
Ράουον τουριστών στην Ελλάδ
Πρόσωονό «λου eτο» στη Διεύθυνσ
Μεταφοοών Ν
μέα μετα τι
συλλήψεις για τα
διπλώματα
α τη φετινή χρονιά.
Σε προορινή διαχοπή της λειτουργίας της Διεύθυνσης
Η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, η αντιπρόεδρος του ΕΟΤ κα
Αγγελική Χονδρουατίδου και ο προϊστάμενος του ΕΟΤ Ρωσίας και ΚΑΚ.
Πολύκαρπος Ευσταθίου πραγματοποιήσαν συναντήσεις με τους τουριστικούς
ομίλους που διοργανώνουν τον κύριο όγκο των ταξιδιοτχών πακέτων στην
αγοοά της Ρωσίας. Στο επίκεντρο των συναντήσεων και των διαπραγμα
τεύσεων τέθηκε η προωθηση νέων ελλην κων προορισμών και η ενίσχυση των
πιο δημοφιλων προορισμων στα προγράμματά τους, το άνοιγμα νέων απευθ
ειας αεροπορικον συνδέσεων από περισσότερες ΟΟΟΧές πόλεις και η δυναμική προώθηση και προβολή θεματικων του οιστικων προϊόντον που η ΕλλάΕνότητας Νοτίου Τομεα Α0η
νον προχώρησε η ΠεριφερειΌχης Αττικης, μετα απο
μεγάλη επιχείρηση της Ελληνι«Il00ίκυ» 200 εκατ. ευρώ
στο νέο «ΕΟΕννο-Δημιονογω-καινοτομο
κής Αστυνομίας που ξεκίνησε
σημεQα το παί Με εντολή της
Ρένας Aougou η Υπηρεσία θα
παQαμείνει κλειστή για όσο
ικό διάστημα χQειαστεί
προκειμένου να διευχολυνθεί
το έQyo των Αστυνομικών
γών.Η υπόθεση αφ
παράνομη έκδοση αδευον οδηγ.
ησης. Υπενθυμίζεται ότι παρώ
μοια περίπτωση είχε εντοπιστεί
πρόσφατα στην αντίστοιχη
Στην KKCG Group
το 100% της SAZKA που
Στα 200 εκατ. ευρώ ορίζεται ο προϋπολογισμός (δημόσια
δαπάνη) για το νέο κύκλο του προγράμματος «Ερευνα
Δημιουργώ-καινοτομο» σύμφωνα με χθεσινή απόφαση
του υφυπουογού Οιχονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαν
νακίδη. Παράλληλα, δεν θα υπάρξει τούτη περίοδος υποαιτήσεων όπως αρχικά είχε TQ0γραμ
ιφερεακής Ενότητας Πειαιά
χαι Νήσων ηαι είχε ενημεα)θεί
άμεσα η αQμόδια Εισαγγελική
ΑρκήΟι πολίτες θα μποοούν να
εξυπηρετούνται για όσες ημέοες παQαμείνει η Υπηρεσία κλειΟ ΟΠΑΠ ενημερώνει ότι ο
KKCG Group, i
Karel Komarek, χαι η ΕΜΜΑ
Capital, ιδιοκτησίας Jiri Smeje,
ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις
διαπραγματεύσεις για τον
διαχωρισμό των περιουσιαχάν
στοιχείων του ομίλου SAZKA
Group. Σύμφωνα με χονή αναΟΙ ΙΑΠΟΙΊΑ!10,00% (Ελλάδα)
LOTTOITALIA (Ιταλία) Χαι
Casinos Austria (Αυστρία). Οι
εταιρείες αυτές θα συνεχίσουν
να σχετίζονται με το εμπορικό
σήμα του ομίλου SAZKA Group.
Η ΕΜΜΑ θα κατέχει το σύνολο
ειακή ΑΟΧή αναμεν
τα επισημα αποτελεσματα της
και ο τρίτος κύκλος της
χειμενου να π00χω ησει αμεσα
Με το ποσό αυτό, ο συνολικός Τούπολο,γισμός του
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» διαμοοφώνεται στα
540,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 340,5 εκατ. ευ&ώ δια
τέθηκαν στον πρώτο κύκλο που ενεΟΥ°ποιήθηκε το 2017
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, εκτιμάται ότι θα
στις πεQαιτέρω ενέΟγειές της
ηλουένη εδώ και
4,5 χρόνια στην πάταξη της
ιαφάνει
, η διοίκηση της lleoupEQεια
ίνωση των δύο πλευρών, η των μετοχών της κρατικής
σημερα.
στοιχηματικής
SuperSport και θα λάβει χρημαου!
Με την ολοκλήρ(οση της συναλττική
δων, εκατομμυ
του ομίλου SAZKA Group. ευρώ.