Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εγκύκλιος Πετρόπουλου για την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5436 Σάββατο 16.03.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Καρά.
>>> Τελ.
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλό
Τριπλασιασμός αναφορών στο Συνήγο00 του Καταναλωτή κατά την
κρίση
Περπατάμε
αντι να
τρέχουμε
Την αισιοδοξία του ότι οι
μακροοιχονομιχές συνθήκες θα συνεχιστούν να
βελτιώνονται eEeq0ασε
από το βήμα της βράβευσης επιχειρησεων για την
ανάπτυξη χαι ανταγο)νιστιχοτητα
Awards» 2019, ο πρόεδρος της Eurobank N. Καραμουςης, επισημαινοντας
ταυτοχρονα την αναγκη
στροφης σε πιο φυο επεντα «Growth Awards»
φορές συνολική υατα δυο
εισημαία έχουνεβελτιο
αυπογραφει σύμβαση αποφυής
διπλής φορο ογίας
«Η χώρα απέρυγε
οφι, οι συνθηκες στην
εί σημαντιχα, περπατάμε
ομως αντι να τρεχουμε»
ανεφερε χαρακτηριστικα
σημειωνοντας οτι απαι- Ο
τείται αναπτυξιακή φυγή Ελλάδος (ΣΒΕ) με επιστολή του πλαίσιο που έχει καθορίσει ο
που θα οδηγήσει την 1 που απέστειλε προς το Υπουρ- ΟΟΣΑ, αποτελεί αποτελεσμα
οικονομία σε διψήφιους γείο Οικονομικών, ζήτησε από τικό μέτρο προώθησης της οικορυθμούς ανάπτυξης
Σύνδεσμος Βιομηχανιών σύμ4ωνα και με το διεθνές
τον Υπουργό κ. Ευκλείδη Τσακαλύτο, την υπογραφή «Σύμβασης Αποφυγής Διπλής φορο.
| λογίας>> (ΣΑΔΦ) με τη Βόρεια
νομικής συνεργασίας μεταξύ
Έχουμε τις δυνατότητες
να δημιουργήσουμε ένα Μαυεδονία.
τέτοιο περιβάλλον αρχεί
να αφησουμε πισω μας κατά τον ΣΒΕ η υπογραφη ποο οντων υπηρεσιον και επεντον λαϊκισμό χαι να επι- Ι ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και δυτικών κεφαλαίων
των χράτον καθώς:
. εξασ αλίζει την απο υγή διπ
σημαντικά . στη
Για τρίτη διαδοχική χρονιά, η Eurobank και η Grant
Thornton, απένε ιαν, σήμερα, τα Βραβεία Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστιχοτητας "Growth Awards" βραβεύοντας, συνολικα, επτα ελληνικες επιχειρησεις για τις βελτιστες πρακτι
κές που ακολουθούν, συμβάλλοντας στη διαμορφ)ση μιας
νεας προοπτικής στην ελληνική επιχειρηματική σκηνη
διακίνηση
κέντρωθούμε σε φιλοε- 1 Βόρειας Μαχεδονίας, θα αποισχυρό κ
Ίσιο στα
ενίσχυση της οικονομικης συνε
ργασιας των δυο χωρων και
ερότητας και ασφαλειας για την
αναπτυ η διεθνων οικονομικων
δραστηριοτήτών, και, τέ
Την εναρ η της εκδηΝοσης χηρ
υξε ο Διευθυνων Σύμβουλος της
Eurobank, Φωκίων Καραβίας,
τοοαναγγελλοντας τη δημιοεσια των επιχειρησεων χοοίς
κόστος, π ηροφορίες, εργαλεία
και το συνολικό Ψηφιακό
οικοσύστημα της Τράπεζας για
χωρα α 1 ει μια νεα
επομένως θα δώσει τη δυνατότπου θα οδηγήσει σε ητα στις ελληνυχέςεπιχε4ήσεις
1°ποιουνται
νάπτυ
πτιςης Χαι ,ε
εισοδημάτων
ό ορη χα ρα να βελτιο σουν τη
διαφάνεια στον τομεα της
ανταλλαγής
φορολογικών πληροφοριών
γνωσης και διασυνδεσης για
επιχειρηματίες, μια νέα προτβουλία που αναλαμβάνει η
Eurobank, θέτοντας στην υπηοΨηφιακό μετασχηματισμο με τη
συνεργασία κορυφαίων εταίρων
και συνεργατών, όπως η Google
αισιόδοξος
θέση τους, ενώ, θα υποβοηθήσει
| στην αύξηση της ελληνικής παονισε
μικων και
δηλώνοντας
ουσίας στην ευρυτερη περιοχή
υπογραφή «Σύμβασης ΑποTEA.