Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

16

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5089

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: «ΕΝΕΣΗ» 32 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Στήριξη στην καινοτοµία
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΕΛ. 3

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΜΑΧΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

Η µήνυση
«σίγησε»
το συγκρότηµα!
ΣΕΛ. 10

Η ΠΕΝΥ ΣΑΚΟΒΕΛΗ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ»
ΝΩΡΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙΨΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

«Αντίο»
σε µια άξια
εκπαιδευτικό

ΣΗΜΕΡΑ (12 µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΣΕΛ. 9

ΠΑΡΑ∆ΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τώρα τρέχουν

και για το τρένο!
ΤΟΝ ΜΑΪΟ
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΡΙΟ-ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο ∆ΗΜΟΣ,
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΡΙΟ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Υπο µελέτη για βύθιση
Υπογειοποίηση χωρίς χρηµατοδότηση
Επίγεια χωρίς χρηµατοδότηση
∆εδοµένη υπογειοποίηση
Εργασίες σε εξέλιξη

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ

ΣΕΛ. 5

82ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗ
ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ

Φρικτό τέλος
στην κοινή
πορεία!

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΜΕ
ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α
ΣΕΛ. 8

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΚ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ

Φρίκη:

Ο «Turkofagos»
και τα µηνύµατα
µίσους
ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 17-24
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Γιορτή
και θέαµα...
5 µ.µ. ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ
Η ΜΑΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-ΑΕΚ
ΜΕ ∆ΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ

Απόλλωνας:
∆οκιµάζεται στον
Υµηττό µε Αµύντα
ΕΠΣΑ: Αρχίζουν
τα µπαράζ
της Α’ Κατηγορίας