Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27253
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
Τσακαλώτος: «Ημασταν πιο
Υποχρεωτικη η
εκπαίδευση yia 14
χρονια
Νέο σύστημα εισαΥωνης
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ
ση έδωσε στη δημοσιότητα το υπουογείο
Παιδείας. Το σχέδιο αποτελεί πα!έμβαση
στη δομή και το πρόγραμμα της Γ' Au
πρώτο όπως είπε
αλλά και στο
τQ1τοβάθμια εκπαίδευση στην προοπτική
ιμετώπισης της διαφθο!άς κα
της φοροδιαφυγής. Μαχοοπρόθε
σμα θα επανέλθουμε στ
υρώπη
Οι αλλαγές, όπως αναφέρει το υπουρ
γειο, εντασσονται
δης Τσα αλώτος, σε ομιλία του
την πανεπιστημιακή Σχολή «Sciences Po Paris School of Interθέμα «Συμπεράσματα από την
ΑΤΙνικη xQ1ση για την ΕυΟωπη»
ευρηματα: 382
Παιδιά
κακοποιηθηκαν
ξεκίνησε με την άποψη ότι θα κα
αλλά δεν τα κατάφερε και αποδέχθηκε το πρόγραμμα.
ποσχεση για συμφωνια για το χρ
στην 110η via
ς στο τέλος του προγράμματο
μα του χρέους στην Ευρωπη, γιατι η ευρωμε την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αυτό
χρόνια ζών
LOOL χαι εχουμε αναπτυξη, να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», δήλωσε
τα ευQηματα που παρουμαστε
μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Ισπανί
κροπρόθεσ
ων από το 1990 μέχρι
ποιηθεί σεξουαλικώς 382 παιδιά από
κλη!ικούς στη Πολωνία.
Ζκηηραινουν οι τραπεζες τις ΠρονΠοθεσεις Υια
Νέους κανόνες Υια κάλυψη «κακών» δανείων υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έτQα για τον πε!10Q1σμο της πιθα
νής συγκέντρωσης μη εξυπηρετούμενων
που προκάλεσε η κρίση του 2008, εγκρί
θη αν από το Ευ!ωπαϊκό Κοινοβούλι(
με ψήφους υπέ! έναντι 151 και 22 απ
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακ
νωση, τα μέτρα αυτά θα συμβάλλουν στην
νίσχυση της Τραπεζικής Ενωσης, στη
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθεσυμφωνησει ο
Μπακογιάννης
δανείων στο μέλλον, λόγω τον υφεσε
το καηο της
Η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικης Υπηρεσίας
τραπεζών μέσω της στη Χερσης του τον
Αθήνας
μιας Στάσης διαθέσιμη και Υια τη
συσταση Ε.Π.Ε.
και αναπτυ 5η σε ολη
Ως μη εξυπηρετούμενα ορίστηκαν τα
ισε Κώστας Μπακο
γιάννης σχολιάζοντας την διχαιολογημέ
νη, όπως είπε, καχυποψία των Αθηναίων
ταν ακούει υποψήφιους δημάρχους
1 δόσ
ρωτες για πάνω από 90
πλατφόομα της Ηλεκτρόνικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθη
0a 04 M
ίου 2019 και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
όμενου μήνα, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη χ
ια τη συσταση της Ανωοίηση της e-ΥΜΣ, καθώς θα
φιχτη η εξ αποστάσεως συσταση με προτυ
ταστατιχο για ο
δας χαι αριθμεί ως ποώτη προτεραιότητά
Από την έως σήμερα λειτουργία της e-ΥΜΣ προκύπτει η θετική ανταπόκριση των
φερομένων να συστήσου
Κάθε τQάπεζα θα πρέπει να δημιουρ
των συστασεων
αχν ρυθμό. Μέσω της ηλεχτρονικής πλατφόρμας έχουν συσταθεί
μιών από μελλοντικά δάνεια τα οποία θα
νότητα των πολιτών. Δε
ται μαλίστα για εργα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα