Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Το απόλυτο
αλαλούμ με τις
λογοθεραπείες
στην Κοζάνη

σελ ~ 5

Ημερίδα για
την ανεργία από
την ΠΕΔ - Λιάνα
Παπατέρπου:
«Η περιοχή έχει
χαμηλούς δείκτες
επιχειρηματικότητας
και λίγες
καινοτόμες
επιχειρήσεις»

Υποψήφιος δήμαρχος
στο Δήμο Εορδαίας ο
Παναγιώτης Πλακεντάς

σελ ~ 9

ΤiθενΤαι θeμαΤα νοθεiας
ανΤαγωνιςμοy απo Την ευρωπαϊκh
επιΤροπh με Τη λειΤουργiα Των δyο αης

Το σβήσιμο Αμυνταίου και
Καρδιάς θα σημάνει και την
αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας
σελ ~ 24

6950

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

ακούστε
live

σελ ~ 3

Κόζιανη:
Σεμινάριο
χορού και
λαογραφίας 2019

σελ ~ 13

Συνάντηση
του
δημάρχου
Κοζάνης
για το
επιχειρηματικό
πάρκο
στη ΒΙ.ΠΕ

σελ ~ 3

Κοβεντάρειος
Δημοτική
Βιβλιοθήκη
- Εκδήλωση
αφιερωμένη
στο Γιώργο
Λασσάνη

σελ ~12