Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΝ Μ
ΑΠΟΝΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΟΔΟΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ THE OP0ΟΔΟΞΊΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ00YN
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ» 2019
ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ-ΕΓΧΟΡΔΑ-ΠΝΕΥΣΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΊΕΣ
Σωτήρης
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ηΡΕΣΠΩΝ
Tou Tóoou
0 oueroseu ως Συλλογος ΟΜιροος «Ο Αριστοτέλης
οτην Ελλάδα και στο
Κρήτη
Καβάλα ΛΟΟ οο. Τρίκαλα Κομοτηνή),
ος op 4
σε τη o non
T00 στη δ
η της χ
Tor o non
ό της tabu σης «οι της ο-Ο τησης ου 60
Ο Τ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕ ΤΟ 0ΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΑ
2019 στις 11:30η
στοξενοδοχείο
on Enrpomn για τις χορωδίες: ΕριΡΟλη Δαμιανου
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ
0g YTOPH010.NIMOTIKO. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ηΟΡΕΙΑ-ΚΟΙΝΟΜΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΤΟΥ
mp, του στον "APETOTENk,
ΥΠΟΡΗΟΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΑΟΊ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ KAPmnaH
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΤΣΙΑΣ
ΥηΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ηΡΕΣηΩΝ
Ελικο με 011 η mapondvu ovo.opa 100 u00uprou eNa μην Ιουνδυοαρυ-buma για Την ncoro- a &AoEdgauer