Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Παοασκευή
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Αριθ. Φύλλου 5731
Τιμη φύΑ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
SOATAIPO
Διαχειριστικός έλεγχος
στις χρήσεις 2013-14
για ταμειακό έλλειμμα
στον οημο Κοζανης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σελίδα 11
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχε ιασμου 11εριφερειας Δ. Μακε00νιας
Αναφορικά με την επιβολή
του τελευταίου προστίμου
στην ΔΕΗ, ύψους 22.800 €
Αλλαγές
Σελίδα 17
στον Ποινικό Κώδικα
νΣε δημόσια διαβούλευση
το σχετικό νομοσχέδιο
Σοκ στα ειδικά
προκαλουν οριομένεs
προτεινόμενες διατάξε!S
μισθολόγια
χάνουν επιδόματα γιατί
πήραν αναδρομικά
Σελίδα 12
Κοζάνη: Ημερίδα
Αθλητισμού με θέμα
«ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»
Ημιμαραθώνιος
Αθήνας
Σελίδα 15
Ξεχωριστή η
του ΚΕΑ
συμμετοχή
Τετάρτη 20 Μαρτίου Σελίδα 24
ALLO Ψ ΕΙΣ
ΑμεΑ Κοζάνης
Τέσσερα παιδιά από
το σχολείο
θα αγωνιστούν
στα 1000μ
Το Πάσχα
θα ανάψουμε μολότοφ!,
Πρόσκληση
Δεν είπε ψέματα (αυτή τη φορά) ο Τσίπρας. Εκλογές τον Οκτώβριο. Γιατί οι "συμμαχικές" δυνάμεις
της αριστεράς θέλουν πότερη πρόοδο στην Ελ.
λάδα,
στές αυμμετοχέξεχωρν
και όταν οι "συμμαχικές" , των δυνάμεων της αρ
τεράς και της προόδου (αυτότης rp0όδου είναι
όλα τα λεφτά) ευλογούν με κάθε τρόΠΟ (για napa
δειγμα-Το είπαμε και χθες, με τη δόση του 1 δισ
ουθα πληρωθεί κανονικότατα) την παραμονή του
ΣΥΡΙΖΑ (ειδικά το Τσίπρα στη εξουσία το κάνουν
για να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα περισσότερη
πρόοδο
ΟΣύλλογ0s Δρομέων Υγεία5KoZdvns
σαs προσκαλεί στην εκδήλωση του
με θέμα «Αθληση και Υγεία»
την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη
KoZávns.
Ημιμαραθώνιο της Αθή.
νας θα είναι αυτή του
Κέντρου Επαγγελματικής
κατάρτισης και Αποκατά
Ατόμων με Ανα
σταση η Κοζάνης
Σελίδα 7
συνέχεια στη σελίδα 4