Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τουςλίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4332-ΕΤΟΣ 160
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Η λιτότητα είναι εδώ
Παρά τις Προεκλογικές παροκές, η τότητα δεν έχει τελειώσει
για τους Πολίτες
Τι λένε για ανεργία, φόρους,
brain drain και τι ελπίζουν από
τις εκλογές που έρχονται
.«Λύσκολο το μέλλον, αλλά πρέπει να χαμογελάμε να προσποι.
ουμαστε»
κοινωνια
Ένα απιθανο Στη διαμόρφωση
ανέκδοτο
.Γράφει ο Γιώργος Κοινότητας
| Αμβροσίου
του κέντρου
. Προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σελ. 7
Σελ. 3
Στο Ιάσιο της Ρουμανίας
6η Μαρτίου, anti-bullying day
Εκπαιδευτικοί του 6ου Ληοτικού
Σχολείου Kapδίτσας ειυσκέ. : |
φθηκαν το
σχολείο Scoala
Primara
Lorelay
. Στις μεναλες τάξεις !
προβλήθη
καν ταινίες
μικρού μη- !
κους και
video
Σελ. 11
Σελ. 10
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
3ον Α1αφημιστη μεγνώσεις markeΗ εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΖυκτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την