Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27252
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Στα διακη
διείσδυση της
ψηφιακης
τεχνοηΟΥιας στην
ενερΥεια απο
υδρογονάνθρακες
αναπτυζης, κυριως Λογω της α
ε αναδυόμενες αγορέζ και τον προστατ
κές επε
1 ψηφ
στον κλάδο του πετ!ελαίου και του φυσι
κού αερίου παγκοσμίως, καθώς τα στελέ
νδύσεις
καλούμενων αντιδράσεων από
την Ευρωπαϊκή Ενωσ
export
εξωστρέφει
μηση κόστους. Η πρόσφατη έρευνα της
χώρια μεταποίηση. Συγκεκριμέ
να, οι εξαγωγές βιομηχανικών
προϊόντων το 2018 ξεπέρασαν
τα 13,7 δισ. ευρώ, σημειώνο
ντας άνοδο 13% σε σχέση με το
ΔΝΤ: Κορυφαίες
οι ε11 10 ο σεις της
Ελλάδας στην
ευρωζώνη
καν και οι συνολικές εξαγωγές
η αξια των οποιων
διαμορφώθηκε στα 33 δισ. ε
συστηματικά. Οι προβλέψευς για περαιτέρω ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας
σε συνδυασμό με την άνοδο των εξαγωγών συνολικά δημιουργούν ευνοϊκές συν
ιότερη
κτης Επιχε1Qηματικών 1100σδοκιών στη
Βιομηχανία, μετά από μια περίοδο υπο
χαοησης πέντε μηνών, στις 1041 (από
97,6) μονάδες, επίδοση ωστόσο χαμηλό
η άνοδος των εισαγωγών βιομηχανικών
προϊόντων σε σχεση με τις εξαγωγές βι
μηχανικών προϊόντων το 2018 (3,1%)
ν απόηχο της χθεσινής (σ.σ.
Τρίτης) δημοσιοποίησης της έκθεσης
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για
την ελληνική οικονομία, το CNBC τ
ζει ότι «η Ελλάδα σημειώνει κορυφαίες ε
ρικό έλλειμμα στα
σεων, η υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων
παραχωρήσεων, η χρηματοδότηση επενδύ
σεων στη μεταποίηση σε περιφερειακό ε
108,7 μον.)
βιομηχανικά προϊόντα να περιορίζεται
δηλαδή κατά-39%
λειμματικό ισοζυγιο στο σύνολο τον
γόμενων προϊόντων έχει αυξηθεί την εξε
ταζόμενη περιοδο σε σχέση
θώς και η ενίσχυση της οικοδο
Η Ελλάδα, η οικονομία της ευρωζώνης
που υπέφερε περισσότερο ατά τη διαρ
χεια της κρίσης και έχει ακόμη τα υψηλά
ερα ποσοστα ανεργιας και χρε
ας του ΙΟΒΕ «οι εξαγγελίες λόγω προ
, λογικης περιόδου τεινουν να βελτι νουν
τις προσοοκιες, ταση που καταγράφεται
μικής δραστηριότητας ενισχύουν τις προοπτικές της εγχωριας βιομηχανιας. Από
την άλλη, η επιβράδυνση της παγκόσμιας
με το 2017 κατά 0,6% (από
11ροστασια της πρωτης κατοικιας και Υια
φωνα με την έκθεση του ΔΝΤ που είδε το
φως της δημοσιότητας την Τρίτη. Το δημο
σιευμα παραθέτει αποσπάσματα απο τις
επιχειρηματικά δάνεια ζητά η ΕΣΕΕ
για την Ελλάδα μέλους τ
όψει των εξελίξεων και των αρηματίες έμποροι, όντας η ραχοκοκαλιά
ια της κρίσης, στηρίζοντας ουσιαστικά
της κοινωνια
και οικογενειακή τους περιουσία. Στο πέ
Σχεδον οι μισοι
ταγωγη των δανείωντων επιχειχημα
την συνο το εμπορίου τη αγο ά ευαι
τοησαν επανειλημμένα σημαντικές και
καταναλωτές
περιμενουν τις
Προσφορες y1α να
ψωνισουν
δυσανάλογες απωλειες,
ιων στην προστασια της πρώτης χατ
κίας, η Ελληνική Συνομοσπονδία ΕμποQ1ου και Επιχει!ηματιχοτητας απεστειλε
επιστολη πως τον πουουπονογο και
στους αΟΧηγους τον κομματων, με κοινο
ποίηση στο γ!αφείο του Διοικητή της
Τοάπεζας της Ελλάδος και στον πρόεδρο
της Ενωσης Ελληνικών TQαπεζών, ζητώ
εργασία τους αλλά και με την προσωπι
σηλωσης τους στην χώρα, α
- Πονοκεφαος στη Βρετανια Yla Brexit
χωρις συμφωνία
ις προσφορες και εκπτωσεις που
παQέχουν τα σούπε! μάρκετ μέσα από
πράχτικές έξυπνων αγ0Qwv χυνηγούν όλο
και πε!ισσότερο οι Ελληνες καταναλω
ές, απο ΧΟμίζοντας σημαντικά οφέλη
Ελεύθε!η πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στε!λίνας, απογείωση των
τιμών, αποχώ!ηση διεθνών ομίλων: το Brexit χωας συμφωνία χαρακτηρίζεται το χειρό
τερο σενάριο για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς πολλοί ανησυχούν πως
θα έχει βαQ1ές συνέπειες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
ομοθέτηση της προστασίας της TQώτης
κάτοικιας των επιχει!ηματιων, ως xoQu
uμφωνα με τα αποτελέσματα
Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η δραστηριότητα θα βρεθεί σε κενό αέρος και 001
σμένοι προεξοφλούν ακόμη χαι ύφεση, λόγω των μειώσεων στις δαπάνες των νοχοχυρών
ν στι του
Το περιεχόμενο της συγκε Χουμένης
κών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)
2014-2019, με δείγμα 2.00010)
Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (TTA), Τζέιμς Κάρνι, δεν απο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα