Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική 3
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 18" | ΦΥΛΛΟ 4.412 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Η κατασκευη του φράγματος Ποταμιάς Τσικαλαριού και η ηλεκτρικη διασύνδεση Της Νάξου με Την Πάρο και Την Μυκονο στο προσκηνιο
Της τοπικής επικαιρότητας. Τα δύο ε αιρετικης ωτικής σημασιας για τα νησιά μας έργα ειναι κατά το κο λεγόμενο σε καλό δρόμο.
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΦΡΑΓΜΑ ΤΣΙΚΑΛΑΡΊΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΥ-ΝΑΞΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ
Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ δίνει σήμερα Των στημα
των εξελίξεων που αφορούν στο φραγμα
Ποταμιάς (Τσικαλαριού) και στην ηλεκτρική
διασύνδεση της Νάξου με Την Πάρο και την
Μύκονο
N. Μανιός: «Είναι αλήθεια ότι προχωρούν
κανονικά οι εργασίες (για το φράγμα)»
«Οντως, εκτελείται ένα μεγάλο έργο, το
οποίο σύντομα θα είμαστε σε θέση να το
εγκαινιάσουμε ("διασύνδεση")
M. Μαργαρίτου, Υπεύθυνη εργοταξίου:
Σήμερα βρισκόμαστε στη δεύτερη(2η)
φάση του έργου: ήτοι στην κατασ κευή της
Σης 26 Μαρτίου, ο υπουργός
ΑγροΤΙκης Αναπτύξεως και Τροφίμων,
Σταύρος Αραχώβίτης, θα επιθεωρήσει,
εκτός απροόπτου, το φραγμα, σύμφωνα
με τον βουλευτή, Νίκο Μανό."
πλίνθου, επιλύοντας συνεχώς θεματα-προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω της ιδιαΤΕρότητας και της σπουδαιότητας του
Φιλοξενούμενος της «Κ» σήμερα, ο
Δήμαρχος Πάρου, ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
Που μεταξύ άλλων, δηλώνει:
oaneot, θέλουμε να eurococe
μας αν τιπάλους, τους θΕώρούμΕ
TCOU ELVX1 6eBo6T) »
ΣΕΛΙΔΑ 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα