Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΕ: Δεν έχουμε τελειώσει με το νέο ν. Κατσέλη
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5434 Πέμπτη 14.03.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Aegean:
>>> Τελ.
Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να
χτίσουν κεφάλαια
Από 13/3 σε διαπραγμάτευση οι 200.000
και προμέρισμα
Καθώς συμπληρώνονται τα 2/3
της νέας οικονομικής χρήσης,
από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι
σημερα.
ΜΠΕΛΑ +3,48% ενημερώνει
συνετα(οις
για την πορεία των μεγεθέν και
τις σημαντικοτερες εξελιξεις
μέχρι σήμερα.
Οπως αναφέρει η εταιρία, βασι
κά χαραχτηριστικά της φετινής
χρονιάς, είναι η σταθερή ευ
στοσύνη του καταναλυτικού
νού προς τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες JUMBO, η προσήλο)ση της οιοικήσης στο ανα
πτυξιακό επενδυτικό σχέδιο, η
διαρκώς αυξανόμενη επι
των even, χωρων στους
χους αριθμοδείκτες και η ορθολογική διαχείριση της μέχρι
σημερα ε
σης,έμτο τον Ιούλιο) μέχρι ολι τός
Τουρισμός.
Δεκέμβριο 2018, ο
κύκλος εργασιών του
αυξήθηκε κατά +7,63% στα
476,75 εκατομμύ ια ευρώ (από
442,96 εκατομμύρια Ευρώ που
Ισχυρή ζήτηση
απο τη γερμανική αγορά
νο διάστημα).
Τα μιχτά κέρδη του Ομίλου, ανή
εκατ.
ευου)
ΕΧατ. ευρώ σημειώνοντας
αύξηση της τάξεως του +8,59%.
Το μικτό περιθοριο κέρδους του
Ομίλου διαμορ4
50,79% έναντι 50,34% την
αντιστοιχη περυσινη πε
Η ισχυρη ανοδικη πορεία ταν
αφίξεων ΓΕΟμα ων του υστο
στην Ελλάδα τα τέσσερα τελευταία χρόνια θα συνεχιστεί δυναμικά και το 2019,σύμαυηα με τα
της γερμανιχης τουριστιχης αγοράς, είναι ότι ενω οι γειτονικές
χάρες της Αν.Μεσογείου έχουν
ανακάμψει πλήρως τουοιστικά,
και παρότι άλλοι δημοφιλείς ευρω) ηκε
ιατα τον συν
Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και
Αποσβέσεων (EBITDA) na τον
και δια α ματενσεων της Υπον, κας Έλενας
ουν πτωτικες τάσεις, η του υστι κή ζήτηση για την
ανήλθαν
ευρώ έναντι 130,59 εκατ. ευρώ | Κουντουρά, με παράγοντες της μένει ισχυρη και η χώρα μας
την αντίστοιχη προηγούμενη γερμανικής ταξιδιοτικής βιου- Τραπαγωνιστεί στις δημοφιλεστε
Ανοίγουν σήμερα οι δύο δράσεις που χρηματοδοτούν επενδι τιχα σχεδια επιχειρησεων που δραστηριοποιουνται στους
τομεις της μεταποιησης, του τουρισμου, του εμποριου και
τών υπηρεσιών. Από 45% έως 50% το ύψος της επιδότησης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις.
χρηση αυξημένα κατά +7,48%.
Τα χαθαρά κέρδη του Ομίλου για
χρήσης, ανήλθαν σε 98,74 εχατ.
ηχανιας,
ο οκληρονοντας
επιλογ
ές π ο ο υσιου των
Γερμανων τα ιδιοτων και την
| Tove1στική
επισημη επισκεψη της στη Διεθνη
Έκθεση
ο 6μηνο
νη χρονιά
Η na Κουντουρά συν
ευρώ από 90,42 εκατ. ευρώ την
προώθηση νέων ελληνικών
ποοορισμών και νέων θεμα
προϊόντων στη γερμανική αγορά,
που αποτελεί μία από τις δύο
βασικές αγορές για τον ελληνικό
τουοισυο, αναμένεται να οδηγησει σε νέα επίδοση οεκόο στς
αφίξεις Ιερμανων τουριστών το 2019 με τα μέχρι στιγμης
στην Ελλάδα το 2019, ακόμη στοιχεία. Επίσης συμ4an ησαν
μεγαλύτερη του 2018, οπότε και για τη διοργάνωση του ετήσιου
ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμυοια, noou4αίου συνεδρίου τηςDRV
τον πρόεδ0ο της Ένωσης Τα ίείων ΓΕΟμανίας
(DRV), x. Norbert Fiebig, ο
οποίος επισημανε τη θετική εικόνα στην εξέλιξη τουν κρατήσεων
χαι αναμένεται
νέα αύξηση στα επιπεδα του 3%
αντιστοιχη ποοοηγουμενη περ1000
αυξημένα κατά 9,20%.
χρηματοδοτικ
ματα συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατ. ειοώ που αποσ.
κοπούν στην ενίσχυση ταν πολύ
μικρων μικρων χαι μεσαιων
επιχειρησεων, της Περιφέρειας μείνει ανοιχτή έως τις 14 Ιου
κεντρίχης Μακεοονιας που νιου 20
δραστηριοποιούνται στους
τουρισμού, του εμπορίου και
των υπηρεσιών ενεργοποιούνται
σημέρα 12 Μαστίου. Η διαδιχασια υπο ολης αιτησεων θα
H&οίκηση ενημερώνει το επενδυτικό χο νό, οτι σε επίπεδο
8μηνου, από τον Ιούμο 2018
μέχρι και τον Φε ρουάριο 2019
απο τη 1ΕΟμα να
Υπογραμμίζεται ότι φέτος, ο ε00.
ασμός των αποριών και του
Πελοπόννησο το
σιχατά συνέπεια ταστοιχεία των
πωλήσεων δεν είναι άμεσα
ΚυοίαΟχο χαρακτηριστικό που συνεργασία με την Περιφέρεια
τονίστηκε από τους εκπροσώπους Πελοποννήσου.