Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τουςλίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4331 . ΕΤΟΣ 160
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
ΑΠοζημειώσεις ασθενών
' Με νέα
αποφαση του
ΕΟΠΥΥ καθορίζε
ται η αποζημίωση
για την κάλυτη
των εξόδων μετακίνησης ασθενών
και των συνοδών
Η Ε ΠΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
LASRATO 14 121 19 001 ROATTCOIDO
κοινωνια
Συμμετοχή της
Περιφέρειας
. Στην ΙΤΒ του
Βερολίνου
Νέο έργο
συντηρήσεων
Στην ημοτυ n Evoτητα Καρδίτσας
Σεμινάριο δημιουργικής γραφής
!!Ανακοίνωση Δημοτικής Παράταξης ΝΕΣΤΩΡ i
Σήμερα είναι μι
ιστορικη επέτειος
για τη Καρδίτσα. !
Σαν σήμερα αποτι-1
νάξαμε το ζυγο του!
φασισμου και ν- 1
ναμε η πρωτη
ελεύθερη πόλη της
Ευρώπης.
*Το Μουσικό
Σχολείο εγκαι. I
σημα-δια
στόματος του διευθυντή του κ. Γ.
Λίτσιου-τη λειτουργία της σχολικής του
βιβλιοθή ης
Σελ. 9
Σελ. 11
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠουδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστη ηλεκτρονικών υπολογιΛκτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την