Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 13.03.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. Ο,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6243
Με αφομή τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση στήριξε τις ελληνικές εξαγωγές
Και για σεισμούς οι επιχ00ηγήσεις επιχειοιήσεων από θεομηνίες
αλλά,ει στα χοιτή0ιανπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο
Στην τροπολογία προβλέπεται μεταξύ άλλων η εξαιρεση απο τις ενισχύσεις των επιχειρήσεων που κατα τα
νο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης έχουν προ
βει σε μετεγκατάσταση, ενώ παρατείνει κατά 2 έτη την
προθεσμία πραγματοποίησης ελέγχων
Διστα τικό
ξεκίνημα για
Η συνολική αξία των εξαγωγών τον Ιανουάριο 2019
ανη^θε στο ποσο των
2.502,2 εκατ. ευρώ έναντι
2.541,3 εκατ. ευρό ατά τον
ίδιο μήνα του 2018, πααυσιάζοντας μείωση 1,5
γνωστοποιει η ΕΛΣΙΑ1 με
Αλλάζουν οι όροι χαι οι προϋποθέσεις υπαγο)γής των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος
μεγέθους του τελευταίου αναπτυξιακού νόμου με τις
ουθμίσεις του νομοσχεδίου που χα
υργείο Οιχονομίας και Ανάπτυξης χαι α4ορά την εναρμονιση της Ελλάδας με το ευοο)παϊκό δίκαιο για το εμπορικό
απορρητο
Αύξηση 3,4% στο Δείκτη
Βιομηχανικής
τέθεσε στη Βουλή το υποανακοίνωσή
σημειωνει, η αντιστοιχη
μεταβολή χωρίς τα πετ!eλαιοειδή κατά τον μήνα
Ιανουάριο 2019 παοουσίασε
κατά 84,6 εκατ.
Σταϊκούρας. Κυβέρνητική
απατη η επιστρόφη στην
κανονι οτητα
αντίστοιχη μεταβολή χωρίς
τα πετ!ελαιοειδή και τα
πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2019 παρουσίασε
αύξηση κατά 85,2 εκατ.
ευρώ δηλαδή 5%.
Από την άλλη πλευοι, η
συνολική αξία των εισαγωγών ήταν 4.660,3 εκατ.
ευρά, (5.304,3 εκατ. δολάοΑΡΧΗ
Αυξημένος κατά 3,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχ
ήνα του προηγούμενου ετους ήταν Γενικός Δείκτης
Παραγωγής τον Ιανουα
συμ4ωνα με τα στοιχεια που ο
ημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ
«Οι ληξιπρόθεσμες οΤειλές ολοχληρώθηκε το δήθ
του Δημοσίου παραμένουν
έτου5 2018 π40ουσιάζοντας
αντίστοιχη μεταβολή χωρίς
σε αύξηση κατά 202,2 εκατ.
ιορθω
σταθερά υψηλές, στα 2,1 δισ.
πρόγραμμα. Όπω
ευρώ και το 2019 στερώντας σημαίνει και η πρόσφατη
1,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018
Εξελίξη Δείκτη Βιομηχανιχής Παραγυ)γης, μηνός Ιανοναρίου 2019
ρευστότητα από την πραγμαική οικονομία», τονίζει σε
δήλωσή του ο Χρήστος ΣτουΈκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αποδεικνύεται
ότι δημιουργούνται συνεχώς
I. Σύγκριση Ιανουαρίου 2019 με Ιανουάριο 2018
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται
με ευθύνη της Κυβέρνησης.
για υποχρεώσεις που θα Επιβεβαιώνεται έτσι ότι,
έπρεπε να είχαν
επιστροφη στην κανονικοτ
τα πλοία χατά το μήνα Ιανονι στει .