Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9766 . ΕΤΟΣ 35° . ΤΙΜΗ 1 € . ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 703,91 μονάδες
Ανοδος 1,06%
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟ ΔΝΤ
N KS2A2NA TOY KINAYNOY FIA THN EAAHNIKH OIKoNOMIA KPOYEI TO AN
K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Επενδυτική
έκπληξη η Ελλάδα
την επόμενη τριετία
Σελ. 2
A. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΕΔΗΝ
"Λουκέτο" στα δημόσια
νοσοκομεία την Πέμπτη
Λογικοί φύθοι
Πιθανή
η πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ
στις ευρωεκλογές
Απόλυτα λογικό είναι το καμπανάκι
του ΔΝΤ Που Βλέπει δημοσιονομικούς
κινδύνους που αγγίζουν τα 9,5 δισ. ενρώ και οι οποίοι Προέρχονται από τις
αποφάσεις του ΣτΕ νια την επιστροφί
αναδρομικών να απειλούν την ελληνική
οικονομια
Με ειδικό κεφάλαιο, το Ταμείο εκτιμ
πως οι μέχρι σήμερα ννωστές αποφά
σεις και Βάσει των Παραμέτρων που είναι ηδη δημοσιοΠΟΙημένες (γιατί όπως
Χαρακτηριστικά αναφέρει, υπάρχουν
και παράμετροι που δεν μπορούν ακόμη
να προσμετρηθούν), οι εφάπαξ επιπτώσεις ανέρχονται σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η ετήσια εφαρμογή, νια
παράδειγμα, των αποφ σεων νια τους
συνταξιούχουςανέρχεται σε περίπου
0,75% του ΑΕΠ, ενώ για τους δημόσι
ους υπαλλήλους, η αντίστοιχη ετήσια δαΠάνη νια τα δώρα-επιδόματα υπολογί
ζεται σε 0,25%. Σε αυτά δεν υπολογίζονται οι συνέπειες μιας πιθανής δικαστι
κής κρίσης νια μη εφαρμογή των Βασι
κών διατάξεων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του 2016. Συνκεκριμένα, το
ΔΝΤ υποστηρίζει πως με πρόσφατες δι
καστικές αποφάσεις ανατρέπουν μετα
γενέστερες μεταρρυθμίσεις κι έχουν επι
βάλει επιλενμένες αναδρομικές πληρωμές νια τους μισθούς και τις συντάξεις
Αυτό αποτελεί μέρος ενός κύματος Περι
πτώσεων που αμφισβητούν μεταρρυθμί
σεις που είχαν Πραγματοποιηθεί στο πα
ρελθόν. Δικαστικές αποφάσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές εφάπαξ
επιπτώσεις ύφους Περίπου 9,5 δισ. ευρώ από τις αναδρομικές πληρωμές, και
ου ΑΕΠ Πρόσθετες ετήσιες μελλοντικές
δαπάνες νια τον Προϋπολογισμό
Σελ. 4
Σελ. 2
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΑΡΩΤΣΟΥ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
pr Old )( 81
Ανοίγει
η πλατφόρμα για
την επιδότηση
ενοικιου
Ο Δρομέας στα 2κοπια
Σελ. 3
Ο λογικός