Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
13 03

•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 17o • ÖÕËËÏ 3956o • ΤΕΤΑΡΤΗ 13 Μαρτίου 2019 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 ευρώ

εξελίξεις χαράζουν
Ξεκίνησαν οι Πολιτικές
νέο τοπίο στο Ηράκλειο Αττικής
ψεκασμοί
O Γιώργος Μαστοράκος
στα ρέματα της δημιουργεί νέα δεδομένα
βόρειας Αθήνας στην κούρσα των εκλογών
ΣΕΛIΔΑ 3

Φωνή βοώντος
εν τη ερήμω...
Για μία ακόμα φορά η δημοτική αρχή
Ηρακλείου Αττικής αρνήθηκε να
δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα
του κ. Γιάννη Φίλανδρου

ΣΕΛ. 10

“Προχειρότητα
και σπατάλες
στα σχολεία”

Τα συμπεράσματα της επίσκεψης
του υπ. Δημάρχου Σ. Σαραούδα
στο 3ο Γυμνάσιο 2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης

ΣΕΛ. 6

“Αέρας” επιτυχίας
Οι πολίτες αγκάλιασαν την μεγάλη
εκδήλωση της παράταξης
“Λυκόβρυση – Πεύκη 2020”

ΣΕΛ. 12

“Θα δώσουμε
την πρέπουσα
σημασία στα ζώα”
Η υπ. δημοτική σύμβουλος
με τη “Δημιουργία Αλληλεγγύη”
Βασιλική Μελέτη,
στην κοπή της πίτας της ΦΕΝΙ

ΣΕΛ.4

ΣΕΛΙΔΑ 11

Ξεκίνησαν τα έργα στη Μεταμόρφωση πέριξ των οδών Δημοκρίτου και Θεοτοκοπούλου

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ
Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές
παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική
θωράκιση του Δήμου Μεταμόρφωσης,
όπως ενημερώνει με ανακοίνωση που
εξέδωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Τεχνικών Έργων, κ. Γιάννης Μανανάς.

Π

ρόκειται για τα δύο αντιπλημμυρικά έργα που
πραγματοποιούνται πέριξ των οδών Δημοκρίτου και Θεοτοκοπούλου. Οι συγκεκριμένες περιοχές αντιμετώπισαν πολύ μεγάλα προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων στο παρελθόν και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αναμένεται να βελτιώσουν
σημαντικά την αντιπλημμυρική θωράκιση τους. Το έργο
είναι προϋπολογισμού 1.851.320,39 ευρώ με το Φ.Π.Α.
και χρηματοδοτείται και εκτελείται από την Περιφέρεια
Αττικής.
Επίσης, υποβλήθηκε προς έγκριση στην Περιφέρεια Αττικής η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης για αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της
Καναπίτσας.
Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος ενημερώνει ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου
σε θέματα οριοθέτησης ρεμάτων του Δήμου Μεταμόρφωσης, καθώς έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.

ΣΕΛΙΔΑ 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα