Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία,
ρώτο στις ειδήσει
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Που αγωνίζε
ται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαρ
ακού λαο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
, Μιχαήλ Κ. Δούκας (1970-1
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Ap. φύλλου : 4170
Με το μάτι Προς Βρυξέλλες
Δήμοι Ανατολικής
& Δυτικής Σάμου
ο Μιχάλης Αγγελόπουλος
Αλλους 12 un°ψήφιους ευρωβουλευτές ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία την
Τρίτη 5 Μαρτίου στους onoiouc Περιλαμβάνονται Πολτικοί με θητεία στη Βουλή
και την Ευρωβουλή, στελέχη με Πείρα στα ευρωπαϊκά θέματα, την αυτοδιοίκηση, την sn1χειρηματικότητα, καθώς και άτομα που έχουν διακριθεί στον τομέα
Ψηφίστηκε τελικά από την Βουλή η τροπολογία του un°υργείου Εσωτερικών για το σηάσιμο Πέντε μεγάλων Δήμων σε 12 μικρότερους.
Πρόκειται για τους Δήμους Σάμου, Λέσβου, Κέρκυρας,
Κεφαλονιάς και Σερβίων-Βελβεντού ενώ σύμφωνα
από την δημιουργία Περισσότερων Δήμων και άρα
δημάρχων, αντιδημάρχων κλη Προκύπτει ετήσια δα
navn nepinou 882ΧΙλιάδες ευρώ. Με την τρ°nonovia
στο νησί μας δημιουργούνται ο. Δήμο: 1) Ανατολικής
Σάμου με έδρα την Πόλη της Σάμου αηοτελούμενος
νικά και μέχρι τον «Καλλικράτη, λειτουργούσαν σαν
αυτόνομες πληθυσμιακές οντότητες αναπτύσσοντας
ξεχωριστές διοικητικές, οικονομικές, κοινωνικές και
non!τιστικές δομές»,
σε συνδυασμό με την αδυναμία του νέου Δήμου να
εξασφαΑίσει σφροηη ενδοδημοτική ανάπτυξη και
Πρόοδο, έχει ως anotenεσμα την διακοη τ
νικού Λογιστηρίου του Κράτους
του eKann
vnoi, an£6ειξε ηως η δημιουργία ενός μόνο Δήμου
δεν επέφερε
ισχυρής τοηικης αυτοδιοίκησης, της ανάπτυξης και
στην περιοχή έχουν άμεση επίπτωση, όχ μόνο στην
ηοιότητα ζωής των κατοίκων της Δυτικής Σάμου, ann
και στην εηχειρηματική, τουριστική
οκονομική ζωή της nepoxic. Enirpo0θετα, όηως
ιδιωκόμενα an°τελέσματα
ίσης Πρόσβασης όλων των κατοίκων του νησιού
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Καρλοβασίου και
τώηση οριακών Περιπτώσεων και αστοι.
ευρωψηφοδέητιο της Νέας Δημοκρατί.
ηολυπόθητη δικαιολογία να anoxcoon.
νέοι 12 Urounp01 μέρα από τον
δήμαρχος Σάμου, κ. Μιχάλης Αγγελό.
και nou-όηως έχει καταδείξει η έως τ
εμπειρία, δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό
για τον onolo Προβλέφθηκαν από
ψηφοδέ τιο της Ν.Δ να τις ευρωεκλο.
Δήμαρχο Σάμου, Μιχάλη AYvenonouno.
ου χαιρετίζει η ΝΟΔΕ Σάμου της
αστην κάλυψη ζ
αναγκών των δημοτών τους».
Mixann Ayvenonouno, για
Τόνια Αράχωβα, ο εηειρηματίας Ανης την υποψηφιότητά του στις ευρωεκλοΒερο της, το στέλεχος της Ευρα na ςγές με το ψηφοδέητιο της Νέας Δημο
του σε ευρωηαϊκά
εία της νησια τικότητας και της
μος Δυτικής Σ
ορεινότητας επιβάλλουν δια
Βασίλης Μιχαλολιάκος. n neon0ός
έγκυ Σταθα Konounou, η ηρώην ε
βουλευτής Νίκη Τ αβέληα novona a
για ένα καλύτερο μέληον των νησιών
της Σάμου έχει έκταση 477 τετραγωνικά
στις ηαρεκόμενες υηηρεσίες. Το νεωγραφικό ava.
vnu po του νησιού με τις Πολύ μεγάλες αηοστάσεις
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από την Πόλη
Σάμου και δη αυτών της Δυτικής Σάμου, nou
κυμαίνονται από 30 έως 80 Χί ιόμετρα και με χρόνο
ακίνησης από 30 έως 110 ηεπτά, σε συνδυασμό
α του υηάρχοντος οδικού δι του,
nou είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ορενο, κα.
τέστησαν δύσκοηη και xpOV0βόρα την εΛΚονωνία
και την εξυηηρέτηση των 13 Τοτικών Κονοτήτων
και στη Λέσβο, η εηιβάρυνση από τη διαχείριση του
npoo γικού n ne o o στο νησί και την αντίστοιχη
αύ ηση του αριθμού των διοικουμένων επέτεινε ας
ανισότητες μεταξύ των διαφόρων Περιοχών του νη.
σού» αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.
καταΜνει δε ότι η δημιουργία δεύτερου δήμου ano.
τελει εη βεβηημένη ανάγκη για την α τ διοικ τικ
αναδιοργάνωση και ανάπτυξη του νησιού.
Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε και
n ΔΗΜ ΤΟ Αν το ικ Σάμου, n ono a
ιρετίζει την υηοψηφιότητα του δη22% ημιορΕΝά και μόνο η σοστό 8% Πεδ Το βου
νό κέρκης Κερκετέας με μέγιστο υψόμετρο 1.437
μέτρα είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό στο Αιγαίο
(εξαιρουμένων των βουνών της Κρήτης και της Εύβοιας) και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού, καλύπτοντας το μεγαλύτερο τμήμα των ηρώην δήμων
Καρλοβασίων και Μαραθοκάμηου. Enlonc, το όρος
Αμπελος ή Καρβούνης, με μέγιστο υψόμετρο 1.153
μέτρα εκτίνεται στο μέσο του νησιού και χωρίζει φυευθύνων σύμβουλος της XRTC Business
μάρχου Σάμου στο ψηφοδέ τιο της Ν
εται στον
ε τ α
ano o on nou τιμά τον διο ρο ο
και την na
τα η κα
με την ιδιο ο
Νεώτερες υποσχέσεις
λίσουν τη διοικητική και οικονομική βιωσιμότητά του
ρίες Βίτσα
Δυτικής Σάμου με την έδρα και τις υπηρεσίες στο χρόνο. Διαθέτει Πλήρεις διοικητικές κτηριακές
ικά, είχε ως
σότητας στην
Σάμος να οργανωθε χ οτα κά σε δύο σοδύναμα
τμήματα, το Ανατολικό
Βαθύ κ
σημαντικών onnpaoa v των
atoi d
tav n or ν
και an pa t topo on
mv ov v n una ης εν c n ογράμματος μετεγκαταστασης πρ ο υ ων στη
βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών
un°γράμμισε ο υηουργός Μεταναστευτικής Πολιτικης, κ. Δημήτρης Βτσας σε
συνέντευξη του στο ευρωπαϊκό think-tank-vocal Europe'.
Καρλόβασι αντίστοιχα, τα onoia διαχροστην εηίλυση των καθημερινών τους Προβλημάτων
ον εχεις οιαμαρτυριες για την κατασταση
στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέος
υθύνης και ηρότεινε να roopepeov | Σ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Βίτσας είΠε ότι στη Σάμο en κα.
Ελάχιστα Παιδιά Προοί θαν την Τρίτη 5 Μαρτίου στο δημοτικό σχολείο και το νηιαγωγειο Βαθέος, μετά
την απόφαση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για anoxn των μαθητών από την Τρίτη έως την Παρασκευή δεδομένης της έναρξης στην σχολική μονάδα της εκπαίδευσης Παιδιών μεταναστών και από το
Προσωηικό και οι υΠηρεσίες aounou.
σπιτακι υου
της évapene
Χωρίς αρνητικό αντίκτυηο είναι για τις τράηεζες τ
1 Που είτε έχουν
χαρακτηριστεί ως ευάλωτοι, είτε λαμ
βάνουν άσυλο». Eninncov, τόνισε ότι η
Ένωση eival εηαρκής, ωστόσο «το Πρό
και νέοι ηληθυσμοί
στάλθηκε στους θεσμούς. Το ύψος των δανείων nou
από το να υηάρξει το Δουβλίνο IV» και
υηογράμμισε ότι "μια λύση στο ΔουβΝευρώ, από τα onoia τα 9 δισ. ευρώ αφορούν
εγαστικά δάνεια, ενώ στα 2 δισ. ευρώ είναι τα επιχειρηματικά δάνεια με εξασφάλιση της κύριας κατοικίας
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την εβδομα
πλαίσιο ηαρέχει κίνητρα στους δανειολήπτες nou
βρίσκονται σήμερα υπό την ομηρΕΝα του νόμου κα.
ΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!
ΠΡΩΤΑ Η ΥΓΕΙΑ!
στη Σάμο την
Πλαίσιο. Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις, Περ Που οι μισοί
από τους δανειοΜπτες του νόμου Κατσέλη. nou με
τις 100.000, θα ενταχθούν
ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΕ ΣΚΗΝΕ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥ
μετάσχουν σε έναν διαμοιρασμό της Κονγκό και το Ιράκ.
στο νέο nnaio, μειώνοντας τ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Β
σφαηΖουν τον θετικό αντίκτυηο nou θα έχει
Από τη διαμαρτυρία των γονέων έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
EnnMov, ο σύληογος ηροέβη σε ουγκέντρωση
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού,
ων του νησιού να ηαραβρεθούν
Bertin, n τουριστική σεζόν της Σάμου Υια το 2019 αναμένεται να κανηθεί σε διαχειρίσιμα πλαίσια μείωσnc.
έξω από το κτίριο της
Δασκάλων και Nnnavovcov. του Εργατικού Κέντρου
των γυναικείων Συλλόγων του νησιού, οηροϊστάμε.
σχέση με την αξία του ακινήτου, Που έχει η οοδιορι.
στεί για το υπερβάλλον του 120%, καθώς οι ηροβλέ
ψεις nou έχουν Πραγματοηοησει οι τράπεζες καλύ.
του τη ζημ a nou anpo el ano το ο ε α
βάθμιας και Β' βάθμιας ΕΚΜαίδευσης, uno.
1 npoOpUyonouna nou συνόδευαν οι
του ιστιο η ο σμο nounavext pic ότι ο συλλογος γονέων και κηδεμόνων έχει η
τείνει εδώ και μήνες διάφορες εναλλακτικές noo.
τάσεις Που θα εξασφάλιζαν την μόρφωση όλων των
Παιδιών των μεταναστών χωρίς να διαταράσσεται η
non Προβληματική λειτουργία των σχολείων
Βαθιού αλλά δεν εισακούστηκε ούτε στο εη ΧΙστο
γονείς τους. Τα η διά μη καν στον αύλε Ο χώρο
του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος όηου εκπαιδευτικοί
τους μοίρασαν τσάντες με σχολικά- np°κειμένου να
ξεκινήσουν τα μαθήματα στη Δομή ΥΠΟΧρεωτικής
Εκπαίδευσης Προοφύγων (
Πλέον στο συγκεκριμένο σχοηικό
ΙΟΜητης δεν η ηρώσει τη δόση του δανείου του για
τρεις διαδοακούς μηνες.
μεταξύ χωρών), nou ea ennpeaze το |
nou θα φοτούν στο τμήμα ΔΥΕ θα είναι
ευθύνης για τα όσα έχουν συμβεί, (έστηναν κάηοτε
ταχυδρομ κάς δωρεάν στα τικές κάρτες και ενέκ
κυ έρ ση σε συνεργασ με τους ευ na o ς και
τις ΜΚΟ έχει μετατρέψει τη Σάμο σε Πειραματική
ανοιχτή φυλακή χωρίς να λαμβάνει υπόψη της την
βούληση των κατοίκων της
14 ann τ
Σχολείου Βαθέος μόνο οι 20 nnyav την Τρίτη 5 Μαρ
Πρώτη ημέρα η
Στις 6 Μαρτίου ξεκί σε στη νερμανική Ελ δας Αντιθέτως μ στα
Πρωτεύουσα η μεγαλύτερη έκθεση ν κές χώρες nou μας a
θαν στο σχολείο
Από τους 150 μαθητές του Δημοτικού
γειτο
ο σχολείο δείχνοντας ξεκάθαρα στην Πράξη
ο δημοτικό σχολείο Ανω Βαθέος. ξεκίνη.
noa είναι η
γίνονται στην πλάτη τους.
noun των κατοίκων του νησιο
Πλανήτη. Με βάση τα μέχρι
χαρακτηρι.
μειώνουν ανοδική nopeia
σε την Τρίτη 5 Μαρτίου το μεσημέρι. Με χειροκρο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα