Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου!
οχολιάζει
"Θέλουμε λία
από τους πολλούς
και όχι πολλά
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4330. ΕΤΟΣ 160
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Γλέντι της Αποκριάς
-Εντυπωσιακή
ηταν για άλλη μια
χρονιά η ανταποκρίση του κόσμου
Παρουσιάστηκαν
αποκριατικα ορω_
μενα, χοροί και
τραγούδια από
όλη την Ελλάδα
Eal 12-13
Κοινωνια
42 εκατ. Ψυχές Πράσινο φως για
χάθηκαν το 2018 το έργο
. Γράφει ο Γιώργος . Της παράκαμΨης
Αμβροσίου
Συκεώνας
Πρόγραμμα Erasmus + KA02ji
Δήλωση υποψηφιότητας
. Η συμμε. Θωμά (Maim) Κόντου-Ιατρού Καρδιολό.
νου για το Λήμο Καρδίτσας με το συνδυασμό
"Καρδίτσα ο τόπος μας" και υ10pngio An.
μαρχο τον Βασίλη Τσιάκο
Αναπητές συμπολίτισσες και αγαπητοί
συμπολίτες. Φίλες και Φίλοι.
Θέλω να σας γνωστοποιησω την απόφαση
μου να συμμετάσχω στις επερχόμενες δη-1
μοτικές εκλογές ως υποψήφιος δημοτι.
| | τοχή στη 2η
διακρατική
συνάντηση
τριών εκπαι.
δευτικών και
πέντε μαθητών της Α
ταξης
"ΚΑΡΑΙΤΣΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ. και υποψηφιο Αήμαρχο τον κ. ΤΣΙΑΚΟ ΒΑΣΜΙΟ
Σελ.15 :
Σελ. 4
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει ου.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές,
ting.
αποφοίτους ΙΕΚ Kan.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σιιουδές n εμΠειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
1ον Υπάλληλο νραφείου με γνώσεις
Πληροφορίες: 24410808886977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΑκτύωσης.
στών με ννώσεις στα social media
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την