Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
Κ.Τ.Α
Hellenic Post
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529029169
ETO2: 48°
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13835
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17737
F: 210 38 17 331 - 210 38 17 281
E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Φωτογραφία Ιωάννα Δήμου