Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 09.03.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6242
Για μάχη
Qατήσεων της τελευταίας στιγμής
Τα σήματα του Βερολίνου για τον ελληνυκό τουρισμό
Ανεξάρτητη ΑΟΧή Δημοσίων Εσόδων
Τι πρέπει να Εέρέτε ια το «no deal brexit
Η διακίνηση των εμποοευμάτων από τη χώρα μας
και τα άλλα Κ-Μ προ το Ηνωμένο Βασίλειο και
αντίστροφα, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με
τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση
εμποοευματων απο και ποος τουτες χωοες, τονισε
Βρούτσης:
| Διοικητικό χάος
στον ΕΟΚΑ
τσιλής.
KVI έρνησης
Το διοικητικό χάος στον
ΕΦΚΑ έχει (
Μαι αναίτια δεκάδες χιλιάδες
αυτοαπασχολουμένους εχτός
συ,στ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Σε ημερίδα του Υπουργείου Εξοτερικων με θεμα:"No Deal
Brexit", που πραγματοποιήθηχε στις 06.03.2019, συμμετείχε
η Ανεξάρτητη Αρχη Δημοσίων Εσόδον χαι ο Διοικητής της
Α.ΑΔΕ, Γεώργιος Πιτσιλης, σύμφωνα με σχετικη αναΔΝΤ: Αθήνα-ΕΕ
θα αποφασισουν για την
αποπλήρωμή δανείων
,τήματος ιατ00qa0μαχ εντιχης Χάλν, ης, ντογραμμίζει
ο βουλευτης της ΝΔ.
Ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοι
νωνικής Ασ4υλισηΌυ Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Νέας Δημα'XQατίας, βουλευτης κυκλαοων, 1ιαννης
Βούτσης, έκανε την αχολοΟ Διοικητης της Α.Α.Δ.Ε. στην ομιλία του επεσημανε τα
«Το διοικητιχο χάος στον
ΕΦΚΑ έχει οδηγήσει άδικα
αναίτια δεκάδες χιλιάδες
Δράσεις 15 εκατ. ενοώ
για την αλίεια
αυτοαπασχολουμένους εκτος
συστηματος ιατ004010μαχειτικής κάλυψης, με απώλεια
ασφαλιστικής ικανότητας,
αχομη χαι σε περιπτωσεις
ασ4(λισμένων, που δεν χοωστουν τιποτε.
Η %υβέρνηση με τους ευρωπαίους δανειστές θα
αποφασίσει την πρόωρη αποπληρουή, ξεκαθα
ρίζει ο Τζ. Ράις. Δηλώνει άγνοια για το εάν έχει
υποβληθεί αίτημα Μαι ξεκαθαρίζει ότι δεν θα
αλλάξει το πλαίσιο εποπτείας. Την επόμενη εβδο
μάδα τα αποχαλυπτήρια της έχθεσης για την οιχοvo
Στις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε
συνεργασια με τους ευρο)παιους οανειστες παρε
πεμψε ο εκπρόσφπος Τύπου του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις
αναιροριχα με το ενοεχομενο πρου)ρης αποπληρωμής του Ταμείου από την Ελλάδα. Όπως είπε, δεν
γνωρίζει μέχρι τώρα να έχει υποβληθεί σχετικό
Στην έκδοση δύο προσ%λήσεων συνουχου
γισμού 15 εκατ. ευρό για την
αλιεία προχώρησε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχεί υσης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας
(ΕΥΔ ΕΠΑλΘ)
ανακοίνωση που εξεδωσε το
, που
πτυξης & Τροφί!
πρώτη πρόσκληση ΕΧει
δυνητικό δικαιούχο την
Ενιαία Αρχή Ελέγχου και η
δεύτερη τις αρμόδιες για τον
Αυτα ειναι τα πεποιγμενα
μια κυβέονησης που αδια400εί για τα ποοβλήματα και τα
αδιέξοδα που η ίδια
δημιουργησε. Αυτά, όμως,
ειναι και τα αποτεΛεσματα
ενος συστηματος που κατα00εει και ποεπει αμεσα να
t νσεις του υπουργειου
Οι αιτήσεις για χρημα
ηση θα μπορούν να υποβ- Πολιτικής.
31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με