Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΣΕΒ: Η βιομηχανία είναι σημαντική για την ΕΕ και τους πολίτες της
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5432 Σάββατο 09.03.2019
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αύξησαν το
18η καταβολή ενίσχυσης σε
πυρόπληκτους συνταξιούχους
ελληνική αγορά
Δύσκολη η εκταμίευση του ενός δισ. ευρώ
τη Δευτέρα
ξενοδοχείων
Η Horwath HTL, η χοουχαία
συμβουλευτική εταιρεία παγκο1 στον τουοστικό και ξενοδοχειο°ό κλάδο.
παρουσίασε για τρίτη συνεχόμενη
Hotel & Chains Report 2019", στο
πλαίσιο των εργασιών του
International Hotel Investment
Forum 2019 που πρα?ματοποιήθηχε το
στην ελληνική 0χονομία
εννηθεί σε βάθος η δ είσδυση των
Hotel Groups, Family Groups χου
ξενοδοχείον στην ευοοταϊκή
αγορά η Horwath HTLapoyongnσεστην ανάλο
οαι πάνω από
6 εκατομμυΧΧουν δωματίων. Σύμαυ)να με την ανάλυση των δεδομένων
ηαγορά των δ εθνών Ε
ει πλεον το
13% της συνολικής αοράς, και το
38% της δυναμικότητας
Με πρόστιμο απειλει την Ελλαδα
η Κομισιον για τη μΟΛυνση
των νοατων
οε αλιάθεα ή όμιλο διαθέτει νήπά
με τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία που
διαθέτουν χατά μέσο όρο 61 δωμάΣΤΑΤΙΣ
Παράλληλα, η έρευνα χ
σε ευρωταϊκό επίπεδο τις επενδώσεις που πραυατοποιήθηχαν το
2018, το ύ4ος τους χ
προέλευση των χε4αλαίων δημιο.
up οντας μια οοοληρο μενη ικό
να της ξενοδοχειακής αοράς στην
| Τον Απρίλιο του 2015, το Διχαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι
η Ελλαδα παραβιάζει το δίκαιο
της ΕΕ επειδη δεν προστατεύει
τα ύδατά της από τη νιτρο2ύπανση γεωργικής προέλευσης
(C-149/14 ). Τέσσερα χρόνια
αργοτερα, το προβ ημαοεν εχει
γικής προελευσης ο ηγία για
91 676/ΕΟΚ του Συμβουλίου),
τα κράτη μέλη που ακολουθούν
τα ύδατά τους και εντοπίζουν τα
υδατικά συστήματα που πλήτ
τονται ή ενδέχεται να πληγούν
απο τη νιτοοουπανση γεωογικης
προέλευσης.
επίσης τις χερσαίες περιοχές
των οποίων τα ύδατα απορρέουν
συστηματα ως ευποόσβ
από νιτοοουπανση ζωνες και
καταρτίζουν κατάλληλα ποογοάμματα δράσης για την πρόληΨη και τη μειοοση της ρυπανσης
Ως εκ τούτου, η διαδικασία για
την ηαταρτιση τον προγράμμα
των δράσης παραμένει σε
αοχικό στάδιο. Συνεπώς, η Επι
αθώς και την
νιτρορύπανση,
οδηγία
θηχε στην έρευνα για πρώτη φορά,
τα Hotel Groups. Family Groups
και Brands κατέχουν το 8% της
συνολικής αγοράς και το 12% της
Ουναμιχότητας δομ
να σημειωθεί, πως το 2018 οι διεθνείς αλυσίδες ή brands αύξησαν την
παρουσία τους στην ελληνιχη
αγορά κατά 15% σε επίπεδο δυναακόμη επιλυθεί πλήρος.
Χαρακτηρίζουν
Κάτο από τον πηχη κινηθηκε η οικονομια το 2018, σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ. Καταγράφεται οριακή μείωση ΑΕΠ το 40
τρίμηνο σε τριμηνιαία βάση, λόγω χαμψης κατανάλωσης χαι
επενδύσεων. Στο 1,6% η άνοδος του ΑΕΠ το Q4 σε ετήσια
με τοηση
ατίον. Αξίζει |
Ως εκ τούτου, η Ενοοπαϊκή Επιτροπή καλεί το Διηαστήριο της
Ευρωπαϊκης,Ενοσης να επιβάλει οικονομικές κυοωσεις με τη
uoQq ή κατ' αποκοπή ποσού
αυτόν τον τρόπο τις ανοδικές με καταπατο κατ αποκοπη ποσο
τάσεις της ζήτησης του ελληνικού | ύνους 1 310 000 ευρώ χαι ημεετον, lonσια χρηματική ποινή ύψους
Χαθως χαι την ελαστιχότητα του 23 753,25 ευρω από την ημέρα
τηςπούτης απόφασης μέχρι την
πληρη συμμο2φωση η μέχρι την
οματίων
12.1% σε επίπεδο δυναμικότητας
ύψους 2 639,25 ευρώ ημερησ
Στο 1,9% του ΑΕΠ υπολογίζει η
ΕΛΣΤΑΤ την ανάπτυξη της
Ακαθάριστο ΕΧώριο Προϊόν το
τέταρτο τρίμηνο συρρικνώθηκε
Οι σμού
Επιπλέον, κατά το 2018 ξεκίνησαν
τη / ειτοι για το υς 150 luxury gevo
δοχεία φτάνοντας έτσι τα 550 ξενοτοιμηνο, oeckckatotig tpo
λεΨης της Κομισιόν για επέκταdon, ενώ σε ετήσια μετρηση
κινήθηκε ανοδικά κατά 1,6%
εκδοση δεύτερης δικαστικ
νέου την υπόθεση στο
σει από
ση 2%. Παράλληλα, όπως
χαι τα
10 %αι να
Τοοκυπτει απο τα στοι
που αντιστ
,μφωνα με τη νομοθεσία
το Δ KL
για την προστασία τον υδάτων από τη νιτοοούπανση γε0pνομι
μικών κ