Πρωτοσέλιδο Κόσμος:Recognized text:
» ΠΟΙΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΙ∆ΑΜΕ

Σήµερα ∆ΩΡΕΑΝ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ

Γκρουπ µε 10.000 άτοµα
στην παρέλαση!
Τζίρος… 250.000 ευρώ
για το πλήρωµα!

µε την εφηµερίδα ΚΟΣΜΟΣ
Το απαραίτητο εργαλείο-oδηγός
για τον επισκέπτη της πόλης,
αλλά και κάθε Πατρινό.
Με αναλυτικό χάρτη
και χρήσιµες πληροφορίες.

2019

σελ. 24

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019

1,50 ευρώ

Αρ. Φύλλου: 695

40 ΕΥΡΩ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ… 20 ΕΥΡΩ Η ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ!

«ΑΡΠΑΧΤΕΣ»
ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Είχαν υποσχεθεί… λαγούς και τελικά έδιναν «ψίχουλα»!
Ούτε φαγητό και... περιορισµένα ποτά!
«Φορο-αρπαχτή» και
µάλιστα καρναβαλική, προ
ηµερών σε πάρτι το οποίο
κατά τα άλλα… άφησε
εποχή, όχι µόνο για τον
κόσµο και το «όνοµα» από

έδωσαν απόδειξη για 20»
µας είπε γνωστή καρναβαλίστρια της Πάτρας η οποία
όπως πρόσθεσε... είχε
την «ατυχία» να πάει στο
event!

την Αθήνα, αλλά και για
τα πολλά κους κους που
έγιναν και αφορούσαν τη
διοργάνωση!
«Μπήκα µέσα, πλήρωσα
είσοδο 40 ευρώ και µου

σελ. 32

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΥ ΜΑRKET

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ SUPER MARKET ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ!
ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΡΗΓΑΝΟΚΑΜΠΟ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΥΦΕΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΟΥΝ... ΜΠΑΜ!

«Παγίδες» από ροµά
σε οδηγούς ταξί!

σελ. 27

Χορός – πασαρέλα
σελ. 30

σελ. 32

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΚΑΘΕ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

∆εκάδες χιλιάδες
οι επισκέπτες Η καρναβαλική
«κάθοδος» των µυρίων!
σελ. 28