Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18pmp-Nu όλας K p θάνος 1951-1974 18ο κήμα-Ε δότροα Σ mplow L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β, (1974)"
Ap φάλλου 6880-11.829 0,50€
Ιατρικός Σύλλογος Δράμας σε KOA
Ο Αλέξενδρος Κόντος στον "Π.Τ."
Δεν θα πανηγυρίσω
Οι μαθητές Του Νευροκοπίου
Ο Κώστας Δουβαλίδης
Αντί να μας επιρρίπτεται
ευθύνες, να συνταχτείτε στο
πλευρό μας και να απευθυνθούμε
από κοινού στο Υπ. Υγείας.
των παραβάσεων του κ.ο.κ.
στο κέντρο της Κοινότητας
Πολλά τα παράπονα των κατοίκων
για δυσκολία της κυκλοφορίας
κατά Της Δό5aS
Γιατί βούρκωσε
ο Ρεβυθόπουλος
σε ερώτηση του'n.T.
Models» που υλοποιεί
το 2ο ΕΠΑΛ Δράμας
Το 2ο ΕΠΑΛ Δράμας βράβευσε
τον Δραμινό πρωταθλητή στίβου
Μετά από μια πολύμηνη διαδικασία
Ξεκίνησε χθες η σίτιση
Των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Δράμας
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων: Κακή εμπειρία-να ΤΟ
Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
| Τέρμα τα «ψέματα»-Το κολυμβητήριο
| χρει
άζεται άμεσα επισκευές! !!
-Από ήμερα κιόλας ξεκινά η πρώτη μελέτη για τη συντήρηση του κολυμβητηρίου
-Διαδικασία και μελέτες θα π ρουν σχεδόν ένα χρόνο. Οι πρώτες επισκευές μπορούν να
γίνουν το καλοκαίρι του 2020.
διαχειριστούμε καλύτερα την επόμενη χρονιά
Μελετητής: Δεν θα έδνα πάνω από ένα χρόνο περιθώριο αν πήγαινα τα παιδιά μου εκεί
-Μερίδα της ανΤπολίτευσης ήτησε να κλείσει μεσα το κολυμβητήριο ως ακατάλληλο
ακόμα και του κεντρικού
δρου στην Αθήνα Το onolo με την απόφαση
του,65ωοετέλος σε ένυν απίστατο γραφε
οκρατικό κυκώ a, avarp σσοντας τον τελεγκτικού ΣυΕΣ ΣΗ των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου apquac, να, από χθες
πλέον, πραγατκότητα Ηδη, η οάδοΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗση
ΜΟΥΣΙΚΟ
αση, δεν είναι καθόλου EWρηση σε πρώτη σόση, και
Τη συνοδραση για Το κουμ mήριο στο Δημ0nmi Zoggl ούλιο, mparolo epow κο μελη
rou [email protected]Ττικού Ομίλου Δρόμος κα Του «Αράμα '[email protected],
Δημοτικού Συμβουλίου Δρ
κρβώς 4 ώρο, κα το τελικό συμπέρα μα ή αν θαετε η
βο ληση του σώματος, eha ότι από σήμερα κόλας, θα
πρ ΤΕι να ην ουν α δαδιο ο ς γιαας πρώτες μελά
τες για τη συντήρηση των κερίδων, των υποστυλωμ πιον
κτλ. Την πρότη μελέτη μπορεί να την κάνει η ΤΕΧνική Ynnρεσία του Δήμου Δράμας, όπι ς αι να αλάβα τα έργα
μιά στοχεία του οπλομού κατασ ευάτηκαν από qupaés ουρόδεμα nou eivoumoaaura efomias sano
σίας του ο βά Υπάρχει επισης Τα τΕλής έλλι η κατάλ
ληλου κλιματισμού του χώρου
Αναφερόμενη στο πρόγραμμα συ τρησης, η ra. Kapaτα όγλου έΤΕ ότιδεν υπάρχει καν νας κα ο ομός Ελέ0 ου
χος εταιρ
α από τη Δράμα, που
και ατό ΕΚ ί και πέρα, θα peac!Ευα &ύτερη μελέτη
που μπορείναγνει μόνο ατό εξαδκεμμένα Ypapeda που
ότα,διαμορφώνονται φθορές.
Σε άλλο σημείο, η n KapatbVou ereofuae6
λικά ανάδοχο,ER Big Την χαμηλ τερη
επιλεγεί και nou he δώσε
τυμπορούν να αναλάβουν την καταοκευή των Επόμ νων
έργων
φαση και όχιτης υπηρεσ ac
aapépe KB στα στάδια
του Μουακού Σχολείου, με την ευνή όλον, να
μηνυάρδουν προβλήματα από εδώ και πέρα
και μέχρι την λή του αχολικού έτους.
την χαμηλότερη
nvrpoiταμένητης
Συμφωνα με την προϊσταμένη της ΤΕΟ υής Υπηρεσίας
του Δήμου Δρυας κα Καρατ όγλου, η μελέτη χρονικά
μπορί να είναι έτοιμη σε 34 ήες με σφΟτό χρονοδογραμμα) και οι διαδικασίες για την ανακήρυξη αναδόχου
από 4 υις 9 μήνα, Έτο, με τη λογική αυτή 11 ep oov
όλα παε καλά το κουφτήρο μπορεί να κλείσειγια τις
Εργαοίες συντήρησηςτο κολοκάα του 2020, α ατίες θα
Τοπράτο στόδο apopo ηςβάσας στις κερίδες και την
στέγη για την βελίωση καιτην opm ή ακομψα των δύο
για i ump ουν σοβαρά προΒλήματα από ememéves
μές. Το δοτερο Ενα ότι θα πρέπα να ανασταλούν τα φα
v6με 0 Go ρουσης του οπλο ένου σκυροδé ατος, να
ar°κατασταθούν τα δομκά στοΟΕία που παρουσιά ουν
Αόβες και να αντικαταστούν τα μέλη ης στέγ S mu
Οουν έντονες διαβρώσεις.
θα πράτα να υπενθυίσουμε ότ, η διαγυνιστική δοδυα0ERN ησε πό τον Μάιο του
2018καιολοκληρώθηεμέου ατόαρΚΕτάπορατράγουδα, μάλλον απρόβεπτα τελιο, που
δυστιχώς η δημοτική αρχή δεν μπόρεσε να
παρακάuea ή να δ.arepaώσα καικοτέληξ
να ολοκληρωθεί terra από την επεμβαση
διαδικασία. Ελπίζουμε ότι θα λεπουργήσει
ΕΚΛαδευτικά προς τη δημοτική αρχή και τις
υπηρε ίες του Δήμου Δράμας αλλά και na
ραδειγματικά για πολλούς αποδοτες, ότι τέταεςδιαδικασίες δεν θαμπορούσαν ναμπλ6κουν στα aevaa γρανάζια της γραφε. Ο ρατίας
Aope ρόμενη οταπρο Αήματα που παρουσια ουν, τόσο
01 ΚΒρίδες του καλυ βητηρίου, όσο και το κέλυφός του,
το οποίο Χίστηκε αργότερα η προϊσταμένη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δημου Δράμας κα Καρατζόγλου, σημεί
ωσε ότι ήδη από την κατασκαή τους, ΕΟον σχεδιαστικές
μάυ ότ μπορεί να το epoei μόνη της, πάντα όμως με
απόλυτη προτεραιότητα. Ααφοροά μετοήτηματης avade°ης ανοδόχου στη ouvbgea, η δια rpfmve να ape
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
ίτο τηματης διαδι αοίαςτης διατραγμάτασης για
ΤΕρατώοας Εκτάκτου ανάγκης.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
85 av ικό στατικό μοου στά σε οχυρό ά ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
λαπασε σεισμό. Τα δοΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ASIATPIKH ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ASIMAKIS
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Στεφανιογραφία
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17.30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
εμποριας ειοων κομμωτικης
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
2 καταστήματα στη Δράμα
. Κάσσου 21 και Λαμπριανίδου 12 .
Ειδικό$ Ορθοδοντικόs
Ο Πτολepdiev 10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
armengeoicloud.com
Τηλ: 25210 36926 & 25210 22104
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413

Τελευταία νέα από την εφημερίδα