Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
αχολιάζει
Θέλουμε λίγα
απο τους Πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4328 . ΕΤΟΣ 160
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Οι διάλογοι της ντροης
Εξοργιστικοί διάλογοι που
σοκάρουν και δείχνουν το
αλαλούμ που ετυκράτησε
στον τόπο της τραγωδίας με
τους 100 νεκρούς Περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο
πόρισμα των εισαγγελέων
για τη φονιαί φωτιά στο
Εελ. 5-6
κοινωνια
δημοκρατίας ασφυξίας
Πολιτικη
Υπό συνθήκες
Γράφει ο Γιώργος
Αμβροσίου
Λειτουργεί η οικονομία τόνισε ο Ν. ούκας
Ec 14-15
i Συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Σοφάδων i i
Τιμώντας τη γυναίκα
Της Κοιλά.
δας του Axe- !
λιου-Λαμπριν !
. Στην 6η Ma- 1 .
Λόγου στη 1
Γαλλική
Γλώσσα, «Con- 1 1
seil des Jeunes ;l
Citoyens»
La Salle
βαλά όχι μόνο !
ράδοση αλλά
και μια αιωνοβια ζωή
Σελ. 9
Σελ. 10
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΔικτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την