Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27248
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Τζανακόπουλος:«Με επιτόκια
του 2004 η έκοοση τον
10ετούς ομοηογου»
Σογκρατημένη
τουριστικες
αφίξεις Παρά τη
μειωση των
κρατησεων
ίας και κυβερνητικός ε
πος, ΔημήτQης Τζανακόπουλος
ης έκδο
ελληνι%0
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γε!μανικού
ΝΔ τόνισε ότι χατα00έουν όλα τα
καταστροφολογικα αφηγηματα
(DRV), ΝΟμπεοτ Φίμπιχ, «φέτος όλα
θα διατη!ηθε
εχαλυμμεν
μονίου και αδυναμίας εξόδου
ους εντυπω
μεταμνημονιακή πραγματικότητα
ναι εκεινος ο οποιος
σημείωσε η Ελλάδα τον πεQασμένο χρόστροφολογεί» σημείωσε ο κ. Τζα
Συστασεις
αντιπ ο
νασματα.
τη οιαμονη και το
ασυΔο των
μεταναστων
|ρέπει να θυμίσουμε ότι η ΝΔ
κδοση δεκαετούς ομολόγου απ
να αντλήσει χ!ηματα απο την
βερνούσε τη χώρα και όταν είχε την
χαϊρια να διαπραγματευ
οροσημο για την αποκατασταση
της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας
της χώρας, της ικανότητάς της να εξυ
επιτόχιο το οποίο αγγίζει ιστορικά χαμη
λά της περώδου 2004-2005. Αυτό δείχνει
ότι η χώQα πλέον βρίσκεται σε συνθήκη
νασμάτων, που είχε αποδε
ιαμονης των μεταναστων και να
τις χ!ηματοδοτ
Qέτηση του δημοσίου χQE0υς», ανέφερέ,
τάφερε να πιάσει έστω
πιταχυνθο
ας των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα
Ο τη φορα, μετα απο μια περιπου οεχα
ο ελληνικό δημόσιο καταφέρ
ι μία φορά τον στ
δεύτερου προγράμματος. Το ΣΕΝΑ
ετια, που τ
«105,5 στο Κόκκινο», ο υπουογος Επιχα.
Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατά τη διάοκεια συνεντευξης 1 υπου στις Βουξελλες
Συνόδου Κορυφής στις 2
Μειωμένες προσδοκίες για την Παγκόσμια
ανάπτυξη από τον ΟΟΣΑ
1 22 Μαρτ
παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να
σο θεωρειτο αρχικα χαι
λόγο αυτό χQειάζονται νέα μέτρα πο
λιτικής «για να ενισχυθεί η βραχυπρόθε
σμη ζήτηση στην Ευρωζώνη» και να τονωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης της μεσο
Η περιορισμένη έκταση για σημαντι
χάνει δυναμική και ο Quθμός ανάπτ
κή στήυξη από τη νομισματική πολιτική
στην Ευρωζώνη αναδεικνύ
της προβλέπεται να υποχω!ήσει περαιτέ
Πρόθεση της
κυβέρνησης να
ενταχ ει το
«Ερρίκος Ντυναν»
στο ΕΣΥ
ν σημαντικό ρόλο που ΤΕΑΑΑ
2020, από 3,6% το 2018, με τους πτωτι
κούς κινδύνους να συνεχίζουν να σω!ενο
νται, αναφέρέι ο ΟΟΣΑ στην ενδιάμεση
θεση του για τις οικονομικές προοπτ
Υρηνορη οικονομικη αναπτυζη
επιδείνωσε τη ρύπανση στη ΝΑ Ασία
Είκοσι δύο ινδικές πόλεις είναι μεταξύ των 30 πιο
μοηυσμενων ΠαΥκοσμιως
χουν αναθεωρηθεί προς τα χ
διαίτερα μεγάλη είναι η αναθεώρηση για
για το 2020, Ο ΟΟΣΑ προβλέπει τώρα
άτω σχεδο
τις οικονομιες της
νδικές πόλεις xuQ1UQχούν στην κατάταξη της Greenpeace με τις πιο μολυσμέύληση της
υρωζώνη τόσο
νες παγκοσμίως για το 2018, με 22 να βρίσκονται στις 30 π!ώτες θέσεις
σης να εντάξει το νοσοκομείο «EQQ1χος
Ντυνάν» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ε
πανέλαβε ο αναπληQωτής υπουργός ΥγείΤο Νέο Δελχί, που βρίσκεται στη δέκατη θέση του Χαταλόγου, χαρακτηρίστηκε για μι
α ακόμη φορά η πρωτεύουσα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση παγκοσμίως, ενώ η
πόλη Γκουρουγχράμ, η οποία το 2016 άλλαξε το όνομά της σε Γκουργκαόν, βρίσκεται στην
πρώτη θέση του καταλόγου
ρυθμούς ανάπτυξης μόλις 1% και 1,2%
νώ τον Ν
ολάκης,
1,6%, αντίστοιχα. Σημειώνει ότι η ασθε
υς του νοσοκομειου
Ο κ. Πολάκης, σε συναντηάπτυξη προΡ
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται ετησίως για τον πρόωρο
θάνατο 7 εκατομμυρίων ανθρώπων και αποτελεί τον βασικότερο περιβαλώρα ότ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα