Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με τη σύνταξη ζουν τα μισά νοικοκυριά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Με τη σύνταξη ζουν
τα μισά νοικοκυ ρια
Πέμπτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ετος: 940 . Αριθμός φύλλου: 26.880
Κυριάκος
Μητσοτάκης
αποκατασταθεί
UKtono
Aegean
Προς μεγάλη υπερκάλυψη
Ερευνα ΓΣΕΒΕΕ: Εμφανείς οι επιπτώσεις αΠό τη 10ετη κρίση, Παρατη μικρη βελτίωση
το ομολογιακό δάνειο
Μεγάλη υπερκάλυψη αναμένεται να σημειώσει
Η σύνταξη είναι η κυριότερη Πηγή
τουν μεταξύ άλλων
ano τη φετινη
έρευνα της Γενικής ΣυνομοσΠονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμποατος για
την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως
200 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά των
κοκυριά στην Ελλάδα. Αποτελεί μαλιστα τη δεύτερη κυριότερη ΠηΥη εισοδηματος για το 15,5% των νοικοξεκίρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) για το εισόδη
μα και τις δαπάνες διαβίωσης τωννονησε την Τρίτη και ολοκληρώνεται σήμερα,
έως χθες είχε, σύμφωνα με Πληροφορίες της
«N», εγγραφές Που προσέγγιζαν τα 300 εκατ.
ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών
είναι ιδιαίτερα αυξημένο, σελ 15
κυριών, ενώ Ya ΠερίΠου 2 στα 10 vor
κοκυριά (21,5%) είναι η μόνη Πηγή
εισοδήματος. Ακόμα, Περισσοτερα απο τα μισα νο.
κοκυριά δεν έχουν επapκές εισόδημα για ολόκλη
ρο τον μηνα και κατα μεσο
όρο τα χρηματά τους εξοντ
κοκυριών, η 7η κατά σειρά, n onoia
όμως ar10τελεί την 1ηΠου διεξάγεται
Έσοδο κέρδη από επείρηση
υστερα allo την οΛΟΚΛη
ν Προγραμμάτων
δημοσιονομικής Προσαρ
ΜΕΒΓΑΛ
δαπάνες μογής της
Νέος κύκλος επενδύσεων
Την είσοδό της στον τομέα του παραδοσιακού
κατσικίσιου γιαουρτιού Προετοιμάζει για το
2019 η ΜΕΒΓΑΛ, δρομολογώντας παρά
νέες επενδύσεις ύψους 4 εκατ. ευρ
ε οοους
Υράφεται βελτίωση στο
περισσοτερους αΠο τους
Εσοδα ano ενοίκια
ηματο
τερα από 10.000 ευρω ανά έτος, με τη
συνταξη ναπαραμένει κυριότερη 11ηεισοδήματος και τους μισούς οφελέτεςνα αναφέρουν ότι αδυνατούννα
ρυθμίσουν τα χρέη τους, κάτι που σημαίνει Πάγια αδυναμία εξυπηρέτησης οφειλών. Τα Παραπάνω προκύδείκτες προσδιορισμού της κατάστα
σης των νοικοκυριών, Υεγονός που
ακολουθεί τη Υενικότερη βελτίωση
Που υπαρχει στους κύριους δείκτεςυς
ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, είναι
εμφανείς οι επιπτώσεις από τη δεκαετή οικονομική κρίση, σελ 3
ι σε νέα άνοδο των μεγε
θών της, μετά τη θετική πορεία του 2018 τόσο
σε επίπεδο εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας, σελ.17
Ανοίγει ο ανταγωνισμός
στον σιδηρόδρομο
Αλλάζει το τοπίο στις σιδηροδρομικές συγκοι
νωνίες από τον Απρίλιο, καθώς η ολοκλήρωση
του σιδηροδρομικου δικτυου στη γραμμη
Αθήνα-Θεσσαλονίκη και η δρομολόγηση
τρένου που θα πραγματοποιεί τη διαδρομή σε
4 ώρες στοχεύουν στο να καταστεί ευθέως
ανταγωνιστικό το μέσο Προς το αεροπλάνο
Σε αυτό θα βοηθήσει και η δραστηριοποίηση
άλος ασθενης
των αγοραστών
ΟΟΣΑ: Χαμηλώνει τον 1mxn για την ανάπτυξη το 2019 και το 2020
και τα εΠομενα
Οι εμπορικές εντάσεις και η Πολιτικη αβεβαιότητα θα είναι ιδιαίτερα
επιβαρυντικές για την Παγκόσμια οικονομία το 2019 και το 2020, επιβραδύνοντας την ανάπτυξή της, σύμ
φωνα με την έκθεση του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και ΑνάΠτυξης (ΟΟΣΑ) ΠΟυ δημοσιεύθηκε
χθες, με την οποία αναθεώρησε επί τα
χείρω τις Προβλέψεις του σε σχέση
με την αντίστοιχη έκθεση του Νοεμβρίου του 2018, Έντονος Προβλημα"
τισμός επικρατεί για την Ευρωζώνη,
καθώς η νέα έκθεση αναθεωρεί Πτατικά την ανάπτυξη της οικονομίας ης
το2019 και το 2020, ενώ για τις χώρες
του G20 οι εκτιμήσεις είναι Πολύ χα
μηλότερες σε σχέση με αυτές του Νοεμβρίου. Το Υεγονός ότι η οικονομία
της Ευρωζώνης Πατάει φρένο αναμέ
νεται να Παραδεχθεί σήμερα και η
ΕΚΤ, με τους αξιωματούχους της να
υποβαθμίζουν Προς τα κάτω τις Προβλέψεις τους, σελ. 2,19
στην ιστορία του σιδηροδρόμου, μιας δεύτε
Η επιτυχής έκδοση του 10ετούς
δίνει το Περιθώριο στον
μεταφορές, κάτι Που θα εντείνει τον αντανααλυτικα
ισχύος. Τα
Που δόθη
δείχνουν η συμμετοχή των Kep
Τα λάθη που οδήγησαν
στην τραγωδία
Για ανύπαρκτο κρατικό μηχανισμό, απόλυτο
Χάος, Πλήρη ασυνεννοησία και έλλειψη σχε
δίου διάσωσης ανθρώπων, τραγικές
καθυστερήσεις κλπ, γίνεται λόγος στο πόρι
ημοσιότη
Αλλαγες
του ΕΦΚ
TI 10χύει με
την ε11EKLaon
των κλαδικών
συμβάσεων
- στην επιστροφή
ΟΔΔΗΧ υπαρχουν: από την έκ
d ενα μικρο Ποσο, μεφονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Επίσης, επιρρίστη ενικη 1 ραμματεια Πολιτικης Προστασιας,
Περιφέρεια και στους Δήμους, σελ.21
χρι τη νεα Π
στοντα κι60 μματε Πολιτι ΕΛΑΣ σ σίας, 1 Νέοκ εστώς χρεο tou P5 κού Χ
ευθύνες για την Πολύνεκρη
α στονΑΠρ
ΠΟφαση
Νέο καθεστώς ισχύει, από τις 5 Mapτου, για την επιστροφη του Ειδικού
Οταν μία κλαδική συλλογική σύμβαση Κηρύσσεται υποχρεωτική, τότε
αφορά όλες τις επιχειρήώστε να επιτευχθεί ο ετήσιος στό
Χοςυς άντλησης των 7 δισ. ευρώ
Πριν allo τις
επόμενη «
ευρωεκλο
ηχτυαφ ρας ενο ετο κο-ιανομε θώςγιαώ είναι οι
φόρουΚατανάλωση
ς του Πετρελαίου
ταχυ τες,
εσωτερικής καύσης (Diesel) κίνησης
το οιιοιο χρησιμο!!οιειται arlo τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
ακες επιχειρησεις και τα νοσηλευ
κες μονάδε
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΠΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
δου, ανεξάρτητα από το εάν δεν συμ
μετείχαν στην υΠογραφή της όλες ο
λίου καθώς για τότε είναι προγραμματισμενη η δημοσιοπο
ηση της επόμενη
ς έκθεσης από
τι- ρύΠΟι
ΑΘΗΝΑΤΑ 707 17 1 199 A NEA YOPKH/DOWJONES25.69602 -0439
ΛΟΝΔΙΝΟ SE 1007196 0,17% A ΦΡΑΓΚΟΟΥΡΤΗ/DA-30 11.58763 -028
ΠΑΡΙΣΙ CAC-40528881 -0,16%
ΧΡΥΣΟΣ 128701
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6395 A ΕΥΡΩ ΔΟΛΑΡΙΟ 1131

Τελευταία νέα από την εφημερίδα