Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1338 ETOE 310 ΤΗΛ.: 26S 10 22044 Ο ΓΑΧ: 26S10 79437
TINIH ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ . e-mail: [email protected]
Ενώ τα κόμματα κάνουν τις δικές τους εκτιμησεις για" στηριξηστους υπο ηφιους
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ «ΠΥΡΕΤΟΣ»
ΣΕ ΤΟΠΊΚΟΥΣΊ ΔΗΜΟΥΣ & ΠΕΡ ΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ποιοι δήμαρχοι φέρονται ως φαβορί στο νομό μας
Είμαστε στο Μάρτη του 2019 και φυσικό ριφέρεια Ηπείρου δείχνουν-ετοιμοπόλεμες»
επακόλουθο είναι να ζούμε στον αστερισμό και κινούνται προεκλογικά με στόχο να κατατων εκλογών του Μαΐου για τους δήμους και γράψουν από την μεριά τους όσο πιο ψηλά ποτις περιφέρειες, χωρίς να ξεχνάμε και τις ευ- σοστά γίνεται και μάλιστα από την πρώτη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
ρωεκλογές και γιατί όχι τις εθνικές εκλογές. Κυριακή.
αφού όλα μπορούν να συμβούν
Για τον λόγο αυτό οι δημοτικές παρατάξεις
σε όλους γενικά τους δήμους Ιωαννίνων (οκτώ
τον αριθμό) αλλά και οι μνηστήρες για την ΠεΤέλος, άξιο σχολιασμού είναι και το γεγονός
ότι: για πρώτη φορά ο περισσότερο υποψή
φιοι δήμαρχοι δεν ζήτησαν κομματική στήριξη
το γνωστο-κομματικό χρίσμα"
ΟΙ ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΦΑΒΟΡΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΗΜΑΡΧΟΙ
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΟΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΝΕΊ
ΤΑΚΛΕΊΔΙΑ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οι επτά παγίδες που κρύβει το επαχθές θε,
σμιχό πλαίσιο. Πολλά σπίτια στο σφυρί,
Μέσα από την π όσ ατη έρευνα αν po των Λου ασχολούνται με την ενημ οση (το εις
τον αριθμό) σε συνεογασία με γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων τον Αθηνών φερονται
ως φαβοί για να επανεκλεγούν οι εξής δήμαρχο :
παρά τις προσφυγές των δανειοληπτών
Στ κομένο με «παγίδες» που αφήνουν εκτός
ρύθμισης «Κόχχνους» δανειολήπτες είναι το
e0στα
σίας της που της κατοικίας από πλειστηοια
νέο χαι επαχθές θεσμικό πλαίσιο π
σμούς!
Μιχάλης 11λιάκος
(Δημος Ζίτσας)
100άννης Σεντελες Ανδρέας Παπασποον
(Δήμος Β. TCnyeqoon) (Δήμος Κόντοας)
Κων/νος Kery'άλης
(Δήμος Πογονίου)
Καταρχάς, 20.000 δανειολήπτες που δεν
έχουν λάβει δικάσιμο για να ενταχθούν στον
υφιστάμενο νόμο Κατσέλη (τυπικά έληξε
Χθες) φαίνεται ότι τελικά θα αξιολογη0ουν
ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ
Γράφει ο
φώτης
Z. ανταής
Δικηγορος
από τις τράπεζες με το νέο, πιο σκληρό
Στους υπόλοιπους τεσσερις δήμους του νομού μας (Δήμος Ιωαννίνων, Δήμος Μετο on,
ρουν τα χρτηρια Εντα ηςστο νεο καθεστο,
δεν θα ποστατεύονται πια από πλειστηρια
ανομη cudiencev στη Χο νος ΘΟΛΟ ΤΟΠΊΟυαι από το γε ονός ότι ακόμα χαι τυρα
ontmotvecu" νίου υπονήςου δήμαρχοι
σμό ακόμα
αν προσφύγουν στη Δικαιοδιαμορφαση νέούνη μου ποστασίας τη πί τις παγίδες του
υπό διαμορφοση νέου νόμου προστασίας της πΟύτης χατοιχίας:
. Η επιδότηση της δόσης θα υπολογίζεται βάσει αλγοριθμου
αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατ
ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ