Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τελευταία
Τιμή :
| Τα επτά SOS για να πάρετε
το επίδομα παιδιού
για τιs 120
Από την Πέμπτη (73) λωση και το πλήθος
το απόγευμα ανοίγει των παιδιών που θα δη
για τις πρώτες αιτή. λωθούν φέτος στο νέο
σεις του 2019 η πλατ- A21. Μετά την υποΦόρμα Α21 που αφορά βολή της φετινής φοστο επίδομα παιδιού. ρολογικής δήλωσης
Το επίδομα θα κατα. (εισόδημα 2018) τοεπβληθεί με τις ίδιες δομα επανυπολογίζε
ότώς ται αυτόματα. Το
στο ίδιο επδομα παιδιού κυμαίύψος ποσού. Πέρυσι νεται από 28 έως 70
ικτά μέτωπο
και το 2018 και
σε προστασία Πρώτης το επίδομα έλαβ
κατοικίας και ρύθμι
των οφειλών σε Taμεία και Εφορία, προ| 925.000 οικογένειες,
πρώτο πα
μισές είχαν μέσο ετήσιο εισόδημα mvo από
94% είχε αυξήσεις έως
κατηγορία, και μπορεί
να κλιμακωθεί μέχρι
και πάνω από τα 1.500
ευρώ τον μήνα ανάλογα με το πλήθος των
εξαρτώμενων παιδιών.
2015, έλαβαν το επίδομα 900.000 οικογέ
Αιτήσεις Α21 θα υποβάλλονται, διαρκώς
βέρνηση το ταχύ. :5.000 ευρώ
τους αρμόδιους εκ
ιες, και 1,6 εκατ.
παιδιά το 2018, με συνολικό προϋπολογισμό
1,1 δισ.ευρώ» τόνισε
Χθες η αν. υπουργ
Κοινωνικής Αλληλεγ
όπος και πέρυσι μέχρι
15 Ιανουαρίου 2020.
Η πρώτη φετινή
σημαίνει
δΨηνιαία δόση, για 1
Ομ χανισμός προβλέπει πως σταπρώτα
συνέχεια στην 11
νουάριο και Φεβρουά
της πρωτης δόσης,
ριο, θα καταβληθεί στα 70 ευρώ προστίθενται γύης, Θεανώ Φωτίου, πλατφόρμα θαενεργ
τέλη Μαρτίου, σε επιπλέον 70 (σύνολο Η πλατφόρμα αιτή. ποιηθεί εκ νέου για
όλους όσοι θα έχουν 140) για το δεύτερο σεων Α21 θα είναι και νέες αιτήσεις. Οι καταυποβάλει νέα αίτηση παιδί και επιπλέον 140 φέτος προσβάσιμη βολές θα είναι δμηνι
Έρχονται
για το 2019 μέχρι και
τις 26 Μαρτίου. Για τη
ευρώ για το τρίτο παιδί
και κάθε επόμενο (οανατιμήσεις
μέσω των ιστοσελίδων
ΟΠΕΚΑ δικαιούμενα ποσά θα
opekagr al της καταβάλλονται ανα.
ovauunges
ΗΔΙΚΑ
είσοδος θα γίνεται με
σταφ ρμακα
χορήγηση της δόσης νολο 280 ευρώγια τον (
τρίτεκνο, 420 για τον
τετράτεκνοο κ.ο.κ
ika.gr). Η δρομικά για το 201
θαληφθούν υπόψη το
εισόδημα του 2017 που
όποτε και αν υποβά.
λουν οι δικαιούχοι την
«Από 800.000 οικογ
νειες, 1,44 εκατ. παιδιά
και 650 εκατ. ευρώ το
δηλώθηκε με την περ.
σινή φορολογική δήρήση των κωδικών
Η υποβολή των αιτή
Taxisnet.
Μέχρι Πότε Πρέπει
να δηλωθεί
Μικρή ανάσα για μεί
μακα που an ζημιώνει
ο ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικ
χθεσινή τροπολογί
βάση την οποία ο προο επαγγελματικός
λογαριασμόs
mono σμός (αυξάνε
αναμενεται να μει.
ωθεί το clawback που