Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
Ετος 250 Αρ. Φύλλου 1225 Ευρώ 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 07 Μαρτίου 2019
Υπέρβαση των ανισοΤήΤων
εις βάρος των γυναικών
Γραφεία. Γ Νικολάου 3, 69100 Κομοτην
Τηλ και fax. : 25310-26500, email [email protected] gr, www.thrakikiagoragr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤαμάΤης Κουρούδης:
ταγιαθτη: oredete.) "Αύξηση ενδιαφέροντος
ΕΕ -Τα θετικά μηνύμα
με owocqu
για Γεωργία Ακριβείας"
Η Γεωργία Ακριβείας, βοηθάει στην μείωση του κόστους
παραγιογής, σε ότι αφορά Την άρδευση, την λίπανση, την χρήση
υτοφαρμακωνιτην θρέ του φυτού και τις ασθένειες
ν Ελλάδα και ξανα
έπει πιο αισιόδοξα
Νέα έρευνα διαΝΕΟσις:
Η αργοπορία στην
απόδοση Δικαιοσύνης
στην Ελλάδα ένα από τα
δομικά της προβλήματα
φει η γερμανική οικοαΧΤιοες φωτος στην
νακαμπτουσα οικοΓνωρίζατε ΤΙ σύμφωνα με την Παγκόσμια
ξέλιξη του χρέους. Ε
Τράπεζα, η Ελλάδα είναι 132η από τις 1
χώρες Του δείκτη "Doing Business 2019
της χαρας, την προως προς την ταχύτητα απονομής της
δικαιοσύνης και οπ στη χώρα μας
χρειάζονται 1.580 ημέρες για την επιλυση
μιας συγκεκριμενου τυπου δικαστικης
διαφοράς για μια επιχείρηση;
που ηΤαν π
κάτι που σημαίνει όσης οίκοβλέπειό:
ΙΣΤ. Γιαννακίδης: |
Επτά δισ. ευρώ στις επιχει.
Οικονομία, ΣΕΛ. 1 9
ποια μεταβολή στο
ρησεις Την επόμενη 3επα
Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Στάθης Γιαννακίδης χαρακτηρίζει ως κοινή επΙΤυχία, Του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Τοπικής
αυτοδιοίκησης Τις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει η Ελλάδα πανευρωπαϊκά ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
συνέχεια στην σελ. 23
Οικονομία, ΣΕΛ-19
44.246 επισκέπτες συγκέντρωσε η
12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία
και την ΚΤηνοτροφία "Agrothessaly
ς μας παρουσιασε
Με επιΤυχία στέφθηκε η
ενημερωτική εκδήλωση
της Περιφέρειας ΑΜΘ
συνδυασμό "Σύμ
πραξη Προοπτικής,
Ξεπέρασε Τις προσδοκίες η 1
Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την
Κτηνοτροφία "Agrothessaly", καθώς
επισκέπΤες, έναντι 40.153 επισκεπτών στην
προηγούμενη της διοργάνωση
για Τις δράσεις κοινωνικής πολτικής
που συγχρηματοδοτούνται από ΤΟ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 44
ΣΤις κάλπες ΤΟ ΚΙΝΑΛ
για εκλογή συνέδρων
καράνης σης
it γιαΤηνεςμπλωθές
πρόγραμμα που
"ΕξυΤνη Πόλη
Όλοι οι σύνεδροι από Την Ροδόπη
αλλά χωρίς π ριεχόμενο
01 ΠρΟΤασεις Του κ
Γραβάνη τονίζει η
Κοινωνία
"ΚΟΝωνία Πολιτών'
Πολιτική, ΣΕΛ.22
Η εικονική πραγματι
ικονομία, ΣΕΛ.21
ToniKH ΟΡΤΑΝΩΣΗ
μοπκους ανακοινωσε
Πολιτική, ΣΕΛ. 1 8