Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou ayaná
τον τόπο του
να δυσαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτητης Εκδότης Δ ευθυντης ΒΑΣ ΖΕΡ Α ΕΤος 450 Ap, φύλλου 11430 T μη 0 60 ευρω Πέμπτη 7 Μαρτιου 2019
ΣΧΗΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 1ΧΑΡΑΚΟΜΑΤΑ"
ρχίζουν και
ωοτόοο να θέλουμε να
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρας Τσελίκος
Mua1λης . Βαγγελης καθώς
τα Πολιτικά
χαρακώματα.
σεις κάΑιες του, MaiΤα δύο κόροα ντουτέ- ωργάκος . Γιώργος Ni- κούς Συμβούλους mou
ta mu, φαίνεται ότι θα τοας
αναμετρηθούν στήθος O18donpoepX6pevolna το ev6eXSpevo auμε στήθος Φίως ége1 από την ΚΕντροαρ.σ ce- τοδυναμίας ούτε oudi.
μέχρι στιγμής διαμορ, ρό και οαλλοι &do and
Εχουν ανακοινώσε
Αδυναμία οργάνωσης ή ανευθυνότητα;
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ!
| | Το κτηματολόγιο και η
obiKa10λόγητη ταλαιηωρία
twV Πολιτών στην Πόλη μας
"Οι ως και Πολλοί άλλοι ουμουίτες μας, umogpeTout toon άμαυ nn.ocre ouo w Toonnon nuo.
w δ Mieuv στο Γραφείο Κημ torpinns
www.barkasproperties.gr
Architecture | Construction | Real Estate
Την απάντηση
θα τη δώσει ο λαός
Αναθέστε σε εμάς την πώληση του ακινήτου σας
και εμείς σας Ουώμαστε άμεση επαγγελματική
HK.Δού.
va GixE naραιτηθεί a.
μέους μετά
την τραγωδία στο Ma.
τι. Η κ. Δού.
B A R K A S εξυπηρέτηση, παροχή υψηλού επιπέδου
..ορ..TIEs συμβουλευτικων υπηρεσιων κουδιεθνή προβολή,
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
26820 28106 6947 992258
θεί αμέσως
μετα την
napanourn της στη Δικαιοσύνη ως μία
από τους υπευθύνους για την τρογυδία
γράμματα για τους ΣΥΡΙΖΑίουΟ.