Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

7

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5082

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 2-1
ΤΟΥ ΑΗΤΤΗΤΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ «ΚΑΤΑΠΙΕ» 69-57 ΤΗΝ ΤΕΝΕΡΙΦΗ

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

«Επώνυµη»
στήριξη
στο Ε.Α.Π.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΕΛ. 2

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΗΝ «Γ»

«Βιοτεχνία
απ’ ευθείας
αναθέσεων
η ∆υτική Αχαΐα»
ΣΕΛ. 9

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ικαίωµα
στο όνειρο
της Ευρώπης!

ΣΕΛ. 19-24

Και λίγα
ήταν!

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΩΝ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»

ΘΕΡΜΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΑΠΟ 3.000 ΟΠΑ∆ΟΥΣ

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΧΑΪΑΣ: ΝΕΚΡΟΣ 52ΧΡΟΝΟΣ, ΠΟΥ ΜΑΧΑΙΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ

Τραγική κατάληξη
µετά από καυγά
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝΑΣ 69ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΝΕΞΗΣ
ΤΟ ΘΥΜΑ ΕΙΧΕ ΦΤΑΣΕΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 37

ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ»

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΗΡΕΜΟ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ

Η ΕΛ.ΑΣ.
παίρνει
τα µέτρα της!

Να δηµοπρατηθούν
τώρα τα έργα
στην Αγυιά
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 5

ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΗΡΩΪΝΗΣ

Ζαβλάνι:

Χωράφι «λευκού θανάτου»
ΣΕΛ. 4