Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ(-)
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΟΤΩΧΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
αρτίου 2013
ιδιοκτησία:1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ O. E. . Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.469 . Τιμή 0,60 € Πέμπτη 7 Μ
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 3379 1 . Fax: 265 10 30.350 http://www proinoslogosgr . email [email protected] oslogosgr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με συσσωρευμένα χρέη σε Εφορία, Ταμεία. Τράπεζες και
ιδιώτες
Δραματικα τα συμπεράσματα ερευναςτου
αποκαλύπτουν
Τα διάφορα επιδόματα απλά συντηρούν την «φτώχεια»
ενώ οι συντα εις αποτελουν
σπτουτουτηςΓΣΕΒΕΕ
μια εισοδημα φάνε μονο για 19 ημέρες
Αντί να βάλει φρένο στ διαρκη
τον ο κοστοτ
Με το ΠΔ επιχειρειται περιβαλλοντικο
αρος Της 11αμβά)TI0ας!
την κύρια πηγή εισοδήμ
«έγκλημα» σε
Καταστροφική χαραιτηρίζει ο πρ. Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας
Περιβάλλοντος Ap. Σωτηριάδης τη διατήρηση των αναχωμάτων Κατσικά
και Αμφιθέας και καλει σε πανστρατιά για Τη σωτηρία της λίμνης
της στην Ελλάδα
της κρίσης, η οποία μάιια ακόμη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
: mou δίνε στην πρωτεύουσα Της
Τη μοναδική ης φυσιοπου ανεβαίνουν σ
μερα χιλιάδες νΟι
ουρές» σον ΟΑΕΔ για ανα
τηση μίας θέσης Εργασίας
ΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚ
ΙΤροβιολοΥΙΚώνΕρευνων
στικούς προορισμούς Της χώρας
Ηλυνη όμις δεν είναι μόνο ένα
στολίδι. Πάνω an' όλα ένας
σεις που δεν
ΑΛΟΤΟΊδρυμαΙατροβιολογικ
Νέα μέθοδος αποκαλύπτει
: σζωντα όλο οργανισμος, Είναι ένας
: φοκουσμαννοοός, ένατε τό
ταίες δεκαετίες έχει υποστεί TL.
Σε κατσροφή οδηγείται
λήνη καθώς Το ΠΑ. προβλέπει
taionumntu ta LI : Την ύπαρξη νοθείας στη φέτα!
Ενδιαφ povoao ιλία του, Anapodoou ms «dedimo» ΙΩΑΝΝΗ BITAAH
που Eue νεται για την ορατή υποβάθμιση της, αλλά και για Την αισητή συρίκνωση της έκτασής ης-'
Πολλοί θΕυρούν όΤΙ με το νέο
Προεδρκο Διάταγμα θα δοθεί η δυνατότητα προστασίας Της Παμβωτδας από περατέρω κακοποίηση
Ωστόσο, πολλοί επίσης Είναι ΕΚΕία
τελευταίους είναι ο επί σειρά εΤίν
πρ. Πρόεδρος του Συλλόγου Προστοίας ΠΕριβάλλοντος luawiuv
Αριστείδης Σωτηριάδης
Ση νέα επιστημονική μέθοδο
Σελ. 12 | : λογικών Ερευνών της
κάηοτε έΠΝαν
οποίο τονίζουν όη το ΠΔ για τη
στροφή της. Ενας από αυτούς πας
Μείζον πρόβλημαν α την πόλη
Καταργούνται τα | : lin snon, HmpounMo Avla poβιβλιάρια υγείας,Ι: Μίλης μλώνης την neporio
δράμα!
βιομηχανίας «Aaluivn» 1ιάννης
: Στα όριά τους έχουν ρτάσει
ounBoProrKYPIN
inopE:L-TH DEAIAA3h
οπως χαρακτηριστικά a EgepE
τα Νεκροταφεία των Ιωαννίνων
Ετσι θα ξενύγουμε από τον εναγκαλισμό του κρ mopou
Πολλαπλάταοφεληγια τα Γιάννενα απότο
«οικοσυστημα» επιχειρησεων τεχνολογιας!
ι op ίτου Πανεισημίου20a του Τ χνολογι e ile ovHziou
Η αρχαία Δωδώνη
ταξιδεύει
| rpours&om
Τάφο Τουζ δε μποVKON. ΣΟΥΕΡΕΟ: Οι υμε
κη η ακτινοβολία Του ιερουτης
τες, αφου μετα Ερν
Δεν μπορεί παρά να wie
νος όπ στην
mpuro aurorou Αγίου Νικολάου
: φυλάκιο, Αόγω έλλΕιψης χώρου
της Τόλης με
χνολογίας πληροφοριών, mAm
.Τοζητημα μπορεί να μοιάζει μαδες οικογένεες θανόντων, οι
σεΕΧΤαφή τους μέσα σε συγκεκριμέDODONAIOs
Δία και της Διώνης με την οικουτης Xuipo, μας καλούμαστε να
Ο Κων. rataoc μετον ndego
to Tar ολογικού Πάρκο HIakou
χονιανπροσκυνητές ακόμα και α.
Τό τη Μεγάλη Ελλάδα.
σουμε ένα νέο μοντέλο ανά TUΟλα αυτά στο πλα_4ησε.
ΓΝΩΜΕΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σε χθεσινή του συνάντηση με τον
Γιατί εχθρεύονται
| «Διάβημα» 1. Χριστοβασίλη
Τα Κληροδοτήματα και το χρέος
τόσο την Εκκλησία
τουΛημοτικούΣυμβουλίου
του ιοτικου
για τις κακές διαιτησίες!
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
>TOU RAZiHX ΣΤΕ nd 4H -ο
Του ΒΑΣΙΛΗ X. ΣΤΕΡΓΙΟΥΑΗ
-Ο διεθνής Αν. ΠαπαπέΤρου διαπητεύει το παιχνίδι Λαμία-ΙΑΣ
&Ησχετική με την αναθεώρηση Του ΣυντάΥματος ου ητηση στη
Βουλή και η ψηφοφορία κατέδειξαν εκάθαρα όη επιδιώκεται η ahλογήτης Πνευματικης και ιδεολογικής Πορείας Της χώρας μας. EnΜετά Την απαράδΕΚΤη-υς προς το ύφος και Το
προς Το Δημοτικό Συμβούλο, προκύπτε επιτακτικό
ΚΕς διατηοές mouanpr.
rumi(a ο ΠΑΣ Γιάννινα εί
του έθνους από την έως τώρα mtupanβλημα δεν δοραύθμα με
της χώρας.
Han0ΚΟΠήτης από την λομΤροφόρα Ορθοδοξία Η δημουργία άλ.
λου Τύπου κράτους και πολίτη. Κράτους όθεου και πολίτη άθεου,
θεί άμεσα με το σοβαρό υπό για την Πόλη μας θ6μα. Οιμέχρ. Τυρα μεθοδεύσεις της Δημοηκής ΑΡκής και η πρόφα.
σή της να συστήσει επΠΡοπή προκειμένου να μελετήσει το θέμα,
επιβεβαιώνουν την άποψη Του γνωστού Πρωθυπουργού Της rakλίας Κλεμονου ο οΠοίος ουνήθιξε να λέει σΤους συνΕ-: 10 viero μάλισΤ.
. Τρικαλινού pépq1 Γατουλιστή, διεθνιστή και κοσμοολίτη. Αυπί η στόχευση εί:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα