Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΠΑΪΑΤ
«Μενάλος κερδισμένος Των
Πρεσπών η Θεσσαλονίκη!»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΑΝ. ΠΑΠΠΑ
Ποδηλατόδρομος και δύο νέοι
χώροι στάθμευσης στην Παπάφη
Την πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη από τη Συμφωνία
των Πρεσπών, διατύπωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. ΣΕΛ 3
)VIL.LOTI !l::
K.IT. , σκ:1,η τον π001|N1
','-ηση της νομιμης προσφορας KUT., 451)XT:1. ΣΕ \ 4
τυπος
ΛΕΠΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-3-2019 , AP. ΦΥΛΛΟΥ 7357/ ΕΤΟΣ 25° www.typosthes.gr
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΕΝ
ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ
«Η κυβέρνηση
δείχνει μια
Σοβιετολαγία
Τη διαμαρτυρία και την απόλυτη
αντίθεση του στην προωθούμενη
διάσπαση Δήμων λίγο μόνο καιρό
πριν τις αντοδιουα τικές εκλογές.
εξέφρασε ο πρόεδρος της Περιφ
ρεακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (IEAKM), Δ+
μαρχος Αμπελοκήπων-Μ
νης, Λάζαρος ΚυρίΌλον. ΣΕΛ 11
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ
ΣΗΜΕΙΑΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
OL TOXOI KAI TA
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤ 1
θα γίνει η Ελλάδα
Ενα έργο πνοής για την πόλη
και την ευρύτερη περιοχή»
Yeponov
Σε δημόσια διαβούλευση τέθη- την ευρύτερη περιοχή και θα
κε από χθες η Στρατηγική Με- αποτελέσει ένα νέο αναπτυξιαλέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ- κό τοπόσημο. Επιπλέον, το έργο
σεων του Ειδικού Χωρικού Σχε- αυτό, που θα υλοποιηθεί με
δίου (ΕΧΕ) που αφορά τη σχε- όρους βιοκλιματικούς, θα επη
διαζόμενη ανάπλασητου Διε- ρεάσει καταλυτικά την οικονοθνούς Εκθεσιακού Κέντρου μία της πόλης και θα βοηθήσει
Θεσσαλονίκης. "Η ανάπλαση τη Θεσσαλονίκη να γίνει ένα
του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέν- πραγματικά διεθνές εκθεσιακό
τρου Θεσσαλονίκης είναι ένα κέντρο", τονίζει η ΔΕΘ-Helex
σε 3 δεκαετίες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
"Zrom» σε βαρέα
οχήματα σε 6
περιοχες σταΔιηκά
έργο πνοής για την πόλη και po. ΣΕΛ 10
Στην απαγόρευση διέλευσης βα.
ρέων οχημάτων μέσα από τους
οικισμούς των Δημοτικών ΕνοΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΣΕ.Α 11
Αξιού και Χαλάστρας αλτη Σίνδο, πλην όσων écouv
έδρα σε αυτέε προορούν τα αοΝΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΣ
μόδια υπουργεία, ΣΕΛ 3
3.500 κάδοι με
ονοματεπώνυμο
στη Θεσσαλονίκη!
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
θεραπεία Του
AIDS για 2η φορά
στην ιστορία!
Μεγάλη επιτυχία για επιστημονική ομάδα που κατάφερε να
θεραπεύσει το AIDS σε ασθεrm, LA art
, ο οποίος είναι πλέον παντεως υγιής εδώ και 18 μήνες,
χωρίς ίχνη του ιού στο αίμα
τον. ΣΕΛ 8-9
Θα αναγράφονται η διεύθυνση και χρ σιμα τη
φωνα επικοινωνίας με τις Διευθύνσεις Καθαριότητας, Ανακύκλωσης κ n
οδών Αντικειμ νον ΣΕΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα