Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρ τής-Νυ όλαος Καρα λάνος 1951-1974 18ο κτήρια-Ε δότμα Σταυρίδ ο L Στυλιαν
ή ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β'(1974)*
Ap. φύλλου, 688 0-11.827 0,50€
Από το 10 και το 3ο ΓΕΛ Δράμας
Προβλήματα χώρου
για νέους τάφους
στο νεκροταφείο
Παραμένουν τα ερωτήματα
για τη συμμετοχή παιδιών
με αυτισμό στους παιδικού
α τριακοντα
αργύρια
μαθήτριες στην έδρα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αγίου Αθανασίου
σταθμούς του Δράμας
Ti Att10 Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων
Ατόμων με αυτισμό Δράμας
Δήμαρχος Δοξάτου: Έχει ξεκνήσα
Απάντηση αν. υπ. Υγείας για το Νοσοκομείο
Δράμας | Η βιοκλιματική αναβάθμιση της οδού 19ης Μαϊου μόλις ξεκίνησε!
Καμιά δέσμευση για το μέλλον
Το Δίκτυο Διακυβέρνησης Βιοκλιματικής
| Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δράμας
της Παθολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Δράμας
και τα προβλήματα που εντοπίζονται
-Ο Πολάκης χρησιμο uci a po δελ Ο Τ ου διοικ
κομείου ige. δημοσιευθεί σΤΟΑ.Τ.» ως απάντηση για την Παθολογική Κλινική
Η δυσπιστία των συνδημοτών μας για τα ζητήματα που θα δημιουργηύν και το
πώς θα λυθούν
ΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τη λε
ήδη έχουμε avapepeei
πολλές φορές το μεγ
Η απάντησή του
Πολάκης.
απευθόνεται και στους τρεις
βουλευτές του Νομού Δράμας
αποχετευσης έχουν ήδη ξεκινήσε
πουαγια μιαακόμαφορά, με τη γνωστή προκλητική και καθεστ τική του οπληψη κατηγορεί ότι για την κατάσταση Που επικρατα
στο ΓΝ. Δράμας εύθ νετα ο κ. Kupapag,
εδώ ο, η απάντηση Πολάκη, είν το δειο
Tunou nou αιδόθημε οπό το κ. Λάση και δη
μοσιεύπρε στον «Προ1v6 Τύπο» στις 15 lavoi αρίου 20191
Στηναπάντηση λοπόνοναφέρετα ότ,«ex66οκε από τη διοίκηση του εν λόγω Νοσοκομείου, στις 14/1/2019 το κάτωα δελτίο Τύ
noe, eVO στο δεύτερο μέρος της εηστολής
amo τη ΔΕΗ. Τα έργα ξεχνούν mepf
που από την αρχή της 19ης Μαϊου
στη διασταύρωσή της με τα φοα
ρια της Πατρ. Διονυσίου λίγο προ,
Χαρακτηριστικό εηαι μάλιστα το γεγονός
on, όπως εησημάνει ο κ. Κυριαξίδης ατο
ήμου της Πάντησής του, Που TRAUNOTuv
και στους έτερους βουλευτές του Νομού,
μέχρ. την οδό Γ Σταρου, πριν από
τα σημεία αλλά κα μεγάλο
Το linuo Δο κυβέρνησης Βοκα
ρια δη αναφέρετα και η εφημ pBa μας
Apoe°ς Tioq, στην οποία έχουν δημοσαθεί σ Ετικά ρεπορτάζ
μέρος της πόλης, ενώ θα δημ oup
Π ριβαλλο τιής Α
και στο τελος αναφε θ Κεό για τη λε ο
γίατης οφθαλμολογικής κλΝικής μπορούνα
κάρα βουλευτές, γιατηνπληροφόρησητους,
να καταφύγουν στα πρακτικά της Βουλής (42-2019), στη συζήτηση της σχετικής epimσης Που κατέθεσε ο ουτέρω Βουλευτής
όΠου δεσμεύ0ve (ο κ. ΠολάΝΟγιαΤη λήψη
μέτρων που δυστυχώς δεν υπήgqv (0τερα
από ένα μήνα apeod λόγω μεταφοράς της
λύσης στο άγνωστο μέλλον
ολάου Στο
α καιοι κ -γήσυ αρετά προβλήματα για τα
Ναό AyOu N
οποία προς το πρόν έχουν ανοη
τηθεί μερικές λύσεις, με άγνωστο
όμως τρόπο για το πώς θα λετουομισης Δράμας (ΔΙΔΙΑΚ-Δράμας
δημιουργ1Pηκε και λεπουργΕί με
6δρα το Εργαστήριο Βουμης Aotθετοι οδοί, όπως οδός ΚαροΪκάκη
Γ. Σταρου, Βόοναλη και Σεφέρη
Στην επιστολή του Γ.Ν. Δραμας αναφέρετα μετaE6 άλλον ότι, «η Παρούσα Διοίκηση
δομορφωσε στρατηγικές γιατηνεπίτε,
ακών στρατηγικών στόχον γα την εύρυθμη
λεπουργια της Παθολογικής Κλι κής. Συνεiquéva ΠετΧ με συ en βελτίωση των αν
Στο épyo της Βώσιμης Αστικής
κής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οπολλές φορές. Το κυρίως θέμα ε.
να, αν η πλειοφηφία των ουνδημοτών μας έχα
ΤοΔίσυο Διακφέρ ησης
me euvo για την ενημέρωση των
τονίζετα από την καθηγήτρια κα
του φαΝομένου της νοσηλείας ασθειών στο
διάδρομο, τη βεαίωση
Οαςτου προσωπικού, την προμή&aaveoua
όλους εμάς, αλλά και γιατη β0feea
em υσηςτων προβλημάτων, d ου το
Baou0 μέλη της ομάδας συνονομού του ΔΙΔΑΚ-Δράμας είνα
των συ [email protected]Ερωτηματικά προκαλεί Πάντως η αηΤησ
προς τους βουλευτές του Νομού Δράρας, η
ylve, πόσο μεγολοείια,
onio. και ur
τονκ. Πολάκη
τρο Χολ wou o pomy πρ θε α
που ημοτική αρχή το ου να κης-Ποριβαλλο τι Ανο άμε τριο Ράττηκα ηκα Εφη χρ
που πΕριλαμ άνετα καιαυτό στον
q ται απ
προέρχετα απότηδιοκησητου ΝοσοκομΕίου
Apduoc, και aumw δεν οαφέρεται το
όνομα και η υπογραφή του διοικτή του Νοvéow κλη ών, τη στελέχωση με αδικούς και ε
5xa όμενους ιατρούς καθώς και την ar οτε
λεαρατική gon0ίηση κλινών και χώρων του
Δράμας Al.ΔΙΑΚ-Δραμα j.
Πρόκεπαγια ένα επιμέρους épyo
λύουπροβλήματ. Κυρίως όμως, τα
σανθίδου , epeumTec του Εργοστηρίου. Ηομάδα συντο νομού του
μεγάλα προ
ματα που ampou
Εύτης ου ίας, θα πρέπει
τεροχής, κα έχε
εργαλεα διακυβέρνησης που
πτυξε και υλοποίησε σε διαφορετική αρχή, η οποία επί της ουσίας θα
ένα από τους σημαντικότερους ρ6τους κροδασμούςτηςτουκής κο(-λους: αυτόν της ενημέρωσης και
νωνίας, ετουρήσεων κα κατοίκων της ουμμετοχής και συνΕργασίας
επί της 19ης Maiou, αλλά κα old των δημοτών μου την ολοκλήρωση
διαχείρισης πόρων, τόσο oe de.
θ όσο και σε se 106 και τοπκό
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
σει ολόκληρη την
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Bonhoetrtipeale
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Β' ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
τέως Επιμελητής Α ' Παθολογίας ΓΝ Δράμας
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν ( :
8:30-13:30&17:30- 20:30
εκτός Τετάρτης on0γευμα
Ειδικό$ Ορθοδοντικό
Ο Πτολepdiev 10, Δραμα
L 25210 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413

Τελευταία νέα από την εφημερίδα