Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
s! Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Ενημέρωση για το
Σπαρτιάτες και Θεσπιείς
έσμιξαν ξανά στις ιστορικές
θερμοπύλες>σελ.10
Σον,Λακεδαιμονίων
Υλοιστόριο-«ex
της ελιας στο Διοι nnpo»σελ 7
στις σελίδες 12 & 13
μετον Πο ο Μη ύσαλη
μετον Πάνο Mnoiaansoel 9σε
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 ! "Ενος 23° | Αριθμός 5600 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 [email protected] . www.lakonikos.gr
Λιγότερα παιδιά σε μεγαλύτερη E
ηλικία γεννούν οι Ελληνίδες
«Η φετινή Μεγάλη
Τεσσαρακοστή δεν
πρεπει να περασει
απαρατηρητη»
Τα στοιχεία που προκύπτουν σε Πόρισμα της Βουλής
Εγκύκλιο ενόψει της Αγίας
και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
Μητροηολίτης ΜονεμΒοσίας
και Σπάρτης κ. Ευστάθιος.
Προσκαλώντας τους Πιστούς
να αντιληφθούν τα μηνύματα
και τα νοήματα αυτής της σημαντικής Χριστιανορθόδοξης
χρονική Περιόδου. «Εις
μέρες μας nou είναι πονηρές
και κινδυνεύει η ψυχική μας
νειδητοΠΟιήσουμε ότι η φε
τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή
δεν Πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Είναι ανάγκη να
κατανοήσουμε δυο πραγματα
σημαντικά για την ευτυχία μας
και για την Ψυχική μας σορροπία» επισημαίνει, μεταξύ
άλλων, ο κ. Ευστάθιος, ενώ
δίνει την ευκαιρία για προΒληματισμό, σημειώνοντας:
-Εχουμε ηέσει Πολύ χαμηλά.
Δεν ξέρω αν υπάρχει σκαλοΠάτι yava
στόμα ηολλών ανδρών ακόμη
Ολο και λιγότερα Παιδιά σε όλο
και μεγαλύτερη ηλικίο. γεννούν
Βάλλει και αυτή στην αύξηση
του Ποσοστού της ατεκνίας.
ανάλυση της γονιμότητας των
γενεών δείχνει ότι η ατεκνία μετο ύτον Ελληνίδων δεν φαίνε
ται να an°τελεί συνειδητ
συνθηκών Που επιβάλλονται
από το ευρύτερο κοινωνικό και
ο νομικό ηεριΒάλλον και δυ
οκολεύουν την απόφαση για τε
ο Ελληνίδες όη ος or oud ε
ται στο πόρισμα τηςΔι κομματι
ΕΠΙΤ ΟΠής για το Δημογραφικό
Που συζητείται στην Ολομέλεια
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, n
Στο χεία της Eurostat για τη
μέση ηλικια στην γέννηση δε
ΚοινοΒουλευτικής επιλογή, όΠως συμβαίνει σε κνοΠοίηση, η δε Πρόσφατη χνουν ότι ενώ στην Ελλάδα μια
άλλες ανεπτυγμένες χώρες
όπως n.x. n Γερμανία ή n lanuνία. Αντίθετα, είναι μάλλον το
an°τέλεσμα καταστάσεων και
κρίση επιδείνωσε έτι περαιτέρω
το περιβάλλον αυτό. Ταυτόχρονα
η συνεχής ούξηση της μέσης
ηλικίας στην τεκνογονία θα συμΥυναικα Υεν ούσε το 1960, κατά
μέσο όρο στα 28,7 έτη της ηλικίας της, το 2015 Υεννούσε στα
31,3 έτη. συνέχεια σελ.9
και γυναικών. Η αισχρολογία
νέων μας a
Διευθυντής σχολείου: «Στο ίδιο έργο θεατές»
Ο κ. Ευστάθιος κατακλείει
Και Πάλι βανδαλισμοί
στο Δημοτικό Σχολείο Αμυκλών
να μην είναι σαν τις άλλες nou
ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι καιροί είναι Πρωτοεπικίνδυνοι. Ας συνειδητοnor0ουμε τη χριστιανική μας
ιδιότητα. Ας καταλάθουμε ότι
Παρέμβαση αρχών και φορέων ζητεί η «Μαχόμενη Εκπαίδευση»
Μία ακόμα επιδρομή ανώστον, οι on0ία Προκάλεσαν ζημιές σε un°δομές του
Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών
καταγγέλλει μέσω του "Λακωνικού Tunou», ο διευθυντής του
σχολείου κ. Κωνσταντίνος ΑρΒανίτης. Υπενθυμίζεται ότι δεν
είναι η Πρώτη φορά που το σχολείο των Αμυκλών μπαίνει στο
στόχαστρο Βανδάλων, καθώς
Πριν από έναν Περίπου χρόνο
(οσ στις 7/4/2018. τρείς ανήλικοι είχαν ηροξενήσει εκτεταμέ- 1 η ζωή μας είναι λίγη και φεύνες ζημιές στις εγκαταστασεις | όμως. να αξιοηοήσουμε ,τι
της εκπαιδευτικής μονάδας.
En Πλέον, ο διευθυντής του | μας ηροσφέρει η φιλόστοργη
σχολείου κάνει λόγο για ελλεί- μάννα μας η Εκκλησία, και
ψεις που προκαλούν προβλή- μάλιστα κατά tnv ευλογημένη
ματα στη λειτουργία του περίοδο της Μεγάλης ΤεσσοΙ
ρακοστής», συνέχεια σελ.8
σχολείου, ενώ σε ένδειξη διαδεν Πραγματοη°ήθηκαν μαθήματατου Πρωινού και τουαλοΙ Νεράκι αγιασμένο
Ι και θαυματουργό
θαυματουργό
του Εμμ. Δημητρακόηουλου
μερου τμήματος τη Δευτέρα
συνέχεια σελ.8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα