Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TETAΡTH

6

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5081

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΕΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

«Ένεση» 22 εκ. ευρώ
στo τοπικό επιχειρείν

Πυρ στον αέρα
για... εκφοβισµό

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: ΣΕ ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ, ΤΕΛΟΣ Η ΑΓΥΙΑ

Αγώνας δρόµου
και για το PLAN B

ΣΤΙΣ 4 µ.µ. Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΦΟΥΡΑ

Στην πατρώα
γη του
Μανεσίου
ΣΕΛ. 8

ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑ∆ΕΙΞΕΙ Η «Γ» ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕΛ. 3

Ι∆ΟΥ ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΑΥΜΑΣΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

«Βασιλιάς»
της αστικής
δηµοκρατίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ

Αυτοδύναµη
η παράταξη
της Ν.∆.

u ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ
Η ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΣΕΛ. 10

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ

Αθώοι για
την κουκουναριά
της Αρόης

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΙΝΟ
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο

ΕΤΗ

ΕΝΘ
Η
ΕΚ∆ΟΣ

TETAΡTH

6
MAΡΤΙΟΥ
2019

YAMAXA XMAX 300

IRON
MAX
MINI COOPER-CLUBMAN

LIFESTYLE
KAI...
ΑΠΟΛΑΥΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ»

ΓΝΩΜΗ
AUTO & MOTO
ΣΕΛ. 20-23

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
(3 µ.µ.) ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

Μάχες
σε διπλό...
µέτωπο
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΤΕΝΕΡΙΦΗ
(7.30 µ.µ.)
ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»
ΣΕΛ. 24-29