Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27246
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
«Κίνδυνος Υια
σο αρο ατυχημα
Ανα ερυανση του
Ψυχρού Πολέμου;
ια επικινουνα πεQ1στατικα στον αε
ου και στη θάλασσα που μπορεί να οδη
γήσουν σε σοβαρό ατύχημα έκανε λόγο ο
υποΟγός Αμυνας, Ευάγγελος Αποστολά
κης, από το βήμα της Βουλής, υπογ!αμ
gu)Q1κά ύδατα στο Αιγαίο φτάνει σε πολύ
ιλά επίπε
Αναφερόμενος στο ζήτημα της Τουρκί
ας, ο κ. Αποστολάκης διαβεLC)
καταβάλλει' νικήπλευΠέντε δισ. ευρώ
για τον
μετασχηματισμο
0ημοσιου και
10ιωτικου τομεα
Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑείχαν ανακοινώσει ότι αναστέλλουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την INF, αρχής
του υπογράψει°πρόεδρος της Ρωσίας, ό
πως ανέφερε το Κρεμλίνο
εγράφη, από τον Ρώσο πρόεδρο,
Βλαντιμ1Q Πούτιν, το διάταγμα που ενέρ
γοποιει την αναστολη της LU θηκης 11v(INF) από την πλευ!ά της Ρωσίας, όπως
Έτσι, σύμφωνα με τα ανακοινώθηκαν
από το Κρεμλίνο, η Ρωσία αναστέλλει τις
υποχρεωσεις της που απορρέουν απο τη
Συνθή, είτε μέχρις ότου οι ΗΠΑ διορ
«Η Εθνική Ψηφιακη Στ!ατηγική
στηρίζοντας ότι η Ρωσία παραβιάζει τους
2016-2021, που υλοποιούμε τα τελευταία
κανονισμούς της Συνθήκης, κατηγορίες
θώσουν τις παραβιάσεις, στις οποίες συμ
ανακοινώθηκε από το
σουμε τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να θέσουμε ισχυρά ψηφιακά θεμέλια στη χώQa» ανέφε!ε
μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ
Qωσης, Νίκος Παππάς, ο οποίος μίλησ
στο 40 ΟΙΧονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ υπογράμμισε
Πούτιν ανακοίνωσε, αργότερα, ότι και
1η φωνα
Πρόκειται για το διάταγμα με το οποιο
Μόσχα αναστέλλει τις υποχρεώσεις που
χρι τη λήξη της διμερούς συμφωνίας μετα
ξύ ΗΠΑ και Ρωσίας
τίθεται σε ισχυ
σεων που απορρέουν από τη Συνθήκη INF
από μέρους της Ρωσίας, σε συνέχεια της
προηγούμενης απόφασης των ΗΠΑ να α
αναστολη των υπο
απορρέουν από τη Συνθήκη, απαντώντας
στην κίνηση των ΗΠΑ
Η αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας στην INF τίθεται σε ισχύ αμέσως αφ
α δεν σχεδιάζει να αναπτύξει πυραύλους
στα συνορα της
προσπάθειρά ποίησης των τον στι
Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2006 οι αποδόσεις
των 10ετών ελληνικών ομολόγων
έργων, αποφεύγοντας λάθη του παρελθό
ντος, όπως ο κατακερματισμός των έρ
ναδόχους για την κοινοπρακτική έκδοση
τις τQάπεζες BNP Paribas, Citi, Credit
Suisse, Goldman Sachs και J. P. Morgan
Νωρίτερι τη Δευτέ!α η απόδοση του
10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγο
Qά κυμαίνονταν στο 3,62%
ση του νέου 10ετούς ομολόγου. Το Ελλη.
Σε χαμηλότερο επίπεδο από το 2006 οι
αποδόσεις των 10ετών ελληνικόν ομολό
ικό Δημο
νωσε ότι
ναίο-Δύο
Χειμερινές εκπτώσεις 2019: Καθόλου
μεYana εργα στο
ενεργειακο
προσκηνιο
Οι αποδόσεις των
κρατιχων ομοΛΟγων υποχωQησαν στο χα
μηλότερο επίπεδό τους από το 2006, μετά
την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας
εν αρρυντικα τα αποτεΛΕσματα
Τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων 2019 δεν ήταν θετικά για την πλειο
ψηφία των επιχειρήσεων, αφού στο μεγαλύτερο μέρος τους κατ£7Qawav πτώση στις
πωλήσεις τους σε σύγκριση με πέρυσι. Συγκεχριμένα, για τις 7 στις 10 επιχειρήσεις οι
πωλήσεις ήταν χαμηλότε!ες σε σύγκ!ιση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 ενώ για
το 24% του συνόλου πα!έμειναν σταθερές και μόνο το 8% κινήθηκε σε καλύτε!α επί
Moody's, ενισχύοντας την αισιοδοξία των
επενδυτών απέναντι στη χώρα
Ο Moody's αναβάθμισε την περασμένη
Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα
της Ελλάδας σε Β1 από B3, επι%αλουμε
ρυθμιστικού προγράμματος της χώρας
εμβληματι
σκήνιο, δημιου!γώντας νέα δεδομένα
Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές, 1 στις 3 επιχειρήσεις
διαμόρφωσε το ποσοστό έκπτωσης μεταξύ 21% και 40%, ενώ 1 στις 4 πραγματοποίησε εκ
απόδοση του 1
τώπιμηώρεσε επίπε5
πτωσεις μιχοοτε
νωςσή
σης της χλιματικής αλλαγής που έχει
Το 49% των επιχειρηματιών διέχουνε το διάστημα του Ιανουαρίου ως την καλύτερη
ς την Χαλύτερη
μερα το
περίοδοτωνχει επιχειρηματωσεων,ο πνε ποδιάστημα του Ιανο ναρ ο
δο από τον Ιανουάριο του
περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, από άποψη αγοραστικής κίνησης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα