Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9681 . ΕΤΟΣ 390 . 0,50 €
[email protected], www.ele.gr
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Στην αγωνιστική αδυναμία του ΠΑΣ Προστίθεται
και η απαράδεκτη διαιτητική αντιμετώηση
Ελπίζει σε θαύμα για τη σωτηρία
ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Στήριξη στην εξωστρέφεια
tumendecum
Αειδί για την ανάπτυξη
nou νεργασία κράτους . Αυτοδιοίκησης
των επιχειρησεων
Σημαντική ενίσχυση για την εηχειρηματικότητα
και τους μικρομεσαίους θα an°τελέσει το n00
γραμμα για την οργανωτική αναδιάρθρωση και
την εξωστρέφεια των ΜμΕ. Πρόσκληση ενίσχυonc της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας των
Μμε δημοσιεύεται από την Ειδική ΥΠηρεσία Δια.
χείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.
OUc00 anoteece το npoou
ειδί για την ανάπτυξη της χώρας και τη μείωση των ανισοτήτων
είναι η ουνεργασία του κεντρικού κράτους και της κυβέρνησης με
τρικού κρότο,
μηνυμα ο,κη Αυτοδιοίκη
Χριμάνης μιλώντας την Παρασκευή στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελ
φον. Σχολιάζοντας και τις χαμηλές πτήσεις των περιφερειών το 2017
nou napou0ίασε n Eurostat να το κατά κεφαλή ΑΕΠ, τονισε ότι οι πε.
ριφερειακές αρχές καλούνται νο-αηολογηθούν. για μια ανάπτυξη
που δεν έρχεται, για μια ανάπτυξη στην οποία όμως δεν μπορούν να
μετάσχουν ενεργ
οσες καλές προθέσεις και αν υΠάρχουν, σημείωσε, τίηοτε δεν θα μη0.
ρέσει να γίνει εάν δεν επιτευχθεί η ανασυγκρότηση των Παραγωγικών
δομών. Κι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο nonrc1κό και θεσμικό ζήτημα: Το
την Ton1κή Αυτοδιοίκηση.
Το μήνυμα αυτό έστειλε ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Κα
στο βαθμό που θα έηρεπε
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
κεντρικο κο της έχει ο οοει αείετυ εεν ονο νοε και ούτε no. Era
οφειναε xa pro va νοδι τμε την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Βαζειμπροστά γιαεναν
Ba ειμηροστα για εναν
να μπορέσει από μόνο του να πετύχει τον εθνικό αυτό στόχο. Είναι
νέο Βιολογικό Καθαρισμό
οφείλει να εκχωρήσει αρμοδιότητες και Πόρους.
ολογικό Καθαρισμό
Αμεσα, η δημοτική αρχή στο δήμο Ζίτσας θα
Προκορήσει στην ανάθεση της με έτης για
την κατασκευή και λειτουργία ενός νέου
εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού, nou
θα καλύπτει τις ανά κεςτης ευρύτερης ηΕΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
υνεργασία με
τα κέντρα Κοινότητας
για τα επιδόματα
Προτεραιότητα το έργο και
ο στρατηγικός σχεδιασμός
ρο ούν
από το εργοστάσιο της ΔΕΥΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2023
50 Unound 101 με
την Τατιάνα Καλογιάννη
Η «Φαλακρή Τραγουδίστρια»
στο Καμπέρειο
Προληπτικός ιατρικός
Η Φαλακρή Τραγουδίστρια», το nlo ννωστό
θεατρικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο ανε.
βαίνει από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου, στο
καμηερεο-θέατρο με τον Αλέξανδρο Μυλων σε ρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται
για παραγωγή σε σκηνοθεσία Μαρίας Ξανonoun ου από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων
Μόνο τυχαία δεν θα μπορούσε να ειναι η επλογή της δημοτικής αρ.
χης να εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο nou συνεδρίαζε χτες το
Βοδυ, ως κύρια θέματα της ημερησιας διάταξης την napana η της
ο στικής αρ τεκτο κής μελέτης για τη Anaon n τεί Πορου» και την Παραλαβή της οριστικής μελέτης για την "Ανάπλαση
ανάδειξη και no τοο a napon, περ ο ς an τη ε οοδο της
Α.Κ. Περάματος έως την περιοχή «Μάτσικας.
τη συνδ00un του "χαμογελου
του Παιδιού και της κ νη ης Μονάδας