Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
απο τους Πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4325-ΕΤΟΣ 160
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Μεγάλη συμμετοχή
Με μενάλη συμμετοχη έγιναν οι
εκλογές του KINAL στο νομό Καρδίτσας και εκλέχτηκαν οι 44 σύνεδροι
Που θα πάρουν μέρος στο προσεχές
συνέδριο
-Παρατράγουδα στο Λήμο Λίμνης
Πλαστήρα που επειδή δεν συμφωνουσαν στους υποηφίους, τελικά δεν
έγιναν καθόλου εκλογές. 5
κοινωνια
Η Ελληνική
λέξη, φιλότιμο
.Γράφει ο Γιώργος
Αμβροσίου
Νέα οδικά έργα
philotimo (φιλότιμο)
Εγκρίθηκαν για την
(n) lit. friend rhou
that emcompasses honour, dignity and pride
Π.Ε. Καρδίτσας από το
Περιφερειακό Συμβού.
complex ayof
the ideal actions andbehaviors, hospitality,
bonds and responsibilities between each other
λιο Θεσσαλίας
! Αναβίωσε το έθιμο της «Χελιδόνας»! ii
ΟΠολ-11
Ανακοίνωση υποψηφιότητας
του Θεόδωρου θεοδωρόπουλου
τιστικός 11
Σύλλογος !!
Νέων Νεο-1 11
χωρίου για 1 1
μια ακόμη 11
. Με τον συνδυασμό "Καρδίτσα ο
τόπος μας" του υΠ. Λημάρχου Καρ-1
δίτσας Κου Βασιλείου Τσιάκου
Αισθάνομαι την ανάγκη να μοιρα
στώ μαζί σας την απόφαση μου να
δοκιμάσω τις δυνάμεις μου να !
πρώτη φορά στην τοπικη αυτοδιοίκηση του ήμου Καρδίτσας
χρονιά
Σελ. 15
Συνέχεια Σελ. 6
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΖυκτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την